ekxanh
  • Hạng 369
  • Khiên ...
  • Ngọc 1,319
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 51.19%
  • Chỉ số xã hội 84
  • Chỉ số đam mê 2.73
  • Thời gian tham gia 2 tháng 17 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
ekxanh4 - 0 thiengon123
ekxanh2 - 0 thviet16
ekxanh1 - 3 khiconjx
ekxanh5 - 1 kegiamao
ekxanh0 - 3 embeoden
ekxanh3 - 0 letuankiet
ekxanh0 - 1 chiukonoi
ekxanh0 - 3 trucmai
ekxanh0 - 1 lvtrung
ekxanh1 - 0 cunon2611
ekxanh4 - 7 phumyhung
ekxanh3 - 2 veeee0032
ekxanh1 - 0 hongphuc0997
ekxanh3 - 2 vngn175
ekxanh0 - 2 vantannguyen
ekxanh4 - 5 nuhondanhroi
ekxanh0 - 3 mayakieu
ekxanh0 - 1 tungk3
ekxanh3 - 7 ahaidzai96
ekxanh1 - 0 suthatchico1
ekxanh8 - 2 bongbongmua12
ekxanh1 - 4 corona
ekxanh2 - 1 manhlama01
ekxanh9 - 0 choidep2021
ekxanh0 - 1 tranhang07
ekxanh2 - 1 minhvodich
ekxanh0 - 1 chopper
ekxanh1 - 1 tayngang66
ekxanh4 - 19 leksyenjtrankg
ekxanh0 - 2 kocoten111
ekxanh2 - 3 phamvo
ekxanh1 - 0 hoainhu
ekxanh1 - 3 linda
ekxanh12 - 8 choiluon
ekxanh2 - 2 phuczelo
ekxanh1 - 3 vutran
ekxanh1 - 6 hdmi2000
ekxanh1 - 0 delta
ekxanh1 - 2 toiyeuem
ekxanh0 - 2 arsenalfc96
ekxanh10 - 3 linhsongda
ekxanh5 - 0 nguyennhatminh
ekxanh2 - 0 tu8160
ekxanh0 - 2 doneforme
ekxanh2 - 4 trongdat28
ekxanh1 - 0 howtoplay
ekxanh9 - 0 selina441
ekxanh14 - 2 playcaro20
ekxanh2 - 0 minhhuy1108
ekxanh3 - 0 kingcaronoloss
ekxanh1 - 2 tenshi
ekxanh1 - 1 sonbinnnnn
ekxanh0 - 1 thinpham
ekxanh1 - 0 nhatmai
ekxanh2 - 0 trandu
ekxanh2 - 0 waifu207otaku
ekxanh3 - 0 beyou123
ekxanh0 - 2 lamcaro2
ekxanh0 - 4 tienphat363
ekxanh1 - 0 danhbnbnbnbnv
ekxanh1 - 0 julliavan
ekxanh0 - 6 cam99
ekxanh5 - 0 tuankiet19062004
ekxanh4 - 9 diemcaro04999
ekxanh5 - 3 vittroi
ekxanh3 - 2 longcao130706
ekxanh2 - 0 bestcarovietnam
ekxanh2 - 0 nnk123
ekxanh0 - 1 wandering
ekxanh2 - 0 annhienpham
ekxanh1 - 0 heoway
ekxanh1 - 1 endlesslove
ekxanh2 - 0 thatsoraxx
ekxanh0 - 1 cobebencuaso
ekxanh3 - 0 phong2681993
ekxanh1 - 4 giotmuathu
ekxanh3 - 34 matran
ekxanh1 - 0 werfgh
ekxanh3 - 1 hisupilami
ekxanh1 - 3 baniphonere
ekxanh1 - 7 phuhung
ekxanh1 - 0 hoadongtien00
ekxanh1 - 6 trungtc
ekxanh10 - 1 dungtran