ekxanh
  • Hạng ...
  • Ngọc 294
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 56.04%
  • Chỉ số xã hội 182
  • Chỉ số đam mê 2.73
  • Thời gian tham gia 6 tháng 20 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
ekxanh8 - 0 thvcuatui
ekxanh0 - 1 comchienduongchau
ekxanh0 - 3 lebaokhang
ekxanh2 - 1 redamancy2103
ekxanh2 - 3 cumeo
ekxanh8 - 17 cocvang
ekxanh0 - 1 neverletmewin
ekxanh1 - 4 wibunotsimpttv2k7
ekxanh5 - 0 depgaigai
ekxanh0 - 1 alienware
ekxanh0 - 5 mayakieu
ekxanh0 - 1 quanglb2001
ekxanh1 - 0 araxi3017
ekxanh1 - 2 cobebencuaso
ekxanh1 - 0 luckystar
ekxanh0 - 3 tonngokhong9
ekxanh4 - 6 khiconjx
ekxanh0 - 30 phuongkitty
ekxanh1 - 2 thienthan999
ekxanh3 - 2 phuongkarry
ekxanh1 - 0 tamnhucutes1
ekxanh6 - 11 travahuong
ekxanh2 - 9 trucmai
ekxanh3 - 1 heoway
ekxanh3 - 0 suthatchico1
ekxanh0 - 3 thinpham
ekxanh1 - 0 lamquennha
ekxanh7 - 1 dbqg000
ekxanh4 - 5 shupapol
ekxanh1 - 0 lolololo
ekxanh1 - 0 caromatto
ekxanh1 - 0 teon828
ekxanh0 - 1 carohcm
ekxanh7 - 1 meowpn32
ekxanh1 - 0 babycutie
ekxanh1 - 0 kaitokun
ekxanh1 - 0 lmdx8
ekxanh2 - 10 nguyennhisopoor
ekxanh1 - 0 minhpham
ekxanh1 - 0 phuongyeuyen
ekxanh1 - 1 hxmb26
ekxanh1 - 0 dferbghtyjkyu5
ekxanh0 - 1 sondoan1w
ekxanh1 - 0 cptmsang
ekxanh2 - 1 huongduong
ekxanh1 - 1 tutututjf5rgr7vf
ekxanh1 - 0 hamitt12
ekxanh3 - 1 bqthiendaily
ekxanh1 - 0 chemga12
ekxanh1 - 0 skenly1212
ekxanh1 - 0 morningvn
ekxanh2 - 0 ncttht23
ekxanh0 - 4 koka262
ekxanh2 - 0 banholland13050
ekxanh1 - 0 phatke
ekxanh6 - 0 inun2016
ekxanh4 - 0 sonke
ekxanh0 - 2 belen3
ekxanh3 - 1 topservervietnam
ekxanh0 - 3 lamcaro2
ekxanh3 - 4 evanst
ekxanh0 - 2 nykievu112
ekxanh1 - 0 dangct622
ekxanh3 - 1 kiopin17
ekxanh2 - 0 giainghi11
ekxanh0 - 8 buoidayne
ekxanh1 - 0 mykute
ekxanh4 - 0 soup22
ekxanh1 - 1 nghiacaro
ekxanh1 - 0 sungirl
ekxanh6 - 1 thuyhoa
ekxanh2 - 0 ggyayaez
ekxanh1 - 0 taolahacker123
ekxanh1 - 0 cahuvui
ekxanh2 - 0 thaidinh
ekxanh1 - 0 anhtlv
ekxanh4 - 0 ngaltq
ekxanh0 - 2 alecharry91
ekxanh2 - 0 hdnntdhtd1234
ekxanh6 - 0 banghoang
ekxanh1 - 0 vuthienthanh
ekxanh1 - 0 quynhgiao
ekxanh1 - 0 trailangthang
ekxanh1 - 0 ngong10a2
ekxanh4 - 8 phumyhung
ekxanh0 - 1 pandarus
ekxanh3 - 0 chivunguyen
ekxanh0 - 1 godofdead
ekxanh1 - 2 phamthaihoa
ekxanh1 - 1 chesser
ekxanh2 - 8 cavodem
ekxanh4 - 1 hoangphihung
ekxanh3 - 0 thanhhanh2k1
ekxanh1 - 3 tinhlo
ekxanh0 - 1 ngannamvanyeuem
ekxanh0 - 1 linhlucden
ekxanh0 - 5 mblife2021
ekxanh2 - 0 xmen117
ekxanh1 - 0 htrantoan
ekxanh1 - 3 nguyenduyduc