thanhvan2021
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Ngọc 443
  • Tỉ lệ thắng 55.32%
  • Chỉ số xã hội 94
  • Chỉ số đam mê 5.47
  • Thời gian tham gia 2 tháng 9 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
thanhvan20210 - 1 yingying
thanhvan20212 - 5 nangcanhhoaroi
thanhvan20212 - 0 anhdaynevodi1
thanhvan20212 - 0 dmniceluon
thanhvan202116 - 13 nuhondanhroi
thanhvan20216 - 14 thachlam2011
thanhvan20211 - 0 levanhoai11
thanhvan20214 - 1 maikien
thanhvan20215 - 2 zaique
thanhvan20211 - 0 heoconhamchoi
thanhvan20211 - 22 rongar
thanhvan202110 - 7 xemphim2022
thanhvan20211 - 1 lemaipa
thanhvan20210 - 1 poseidon
thanhvan20210 - 1 binhphonui
thanhvan20210 - 2 dorabase
thanhvan20211 - 2 hoangphuc2040
thanhvan20210 - 3 byeyou
thanhvan20213 - 0 alaso1
thanhvan20213 - 10 waifu207otaku
thanhvan20211 - 1 ghghgh
thanhvan202113 - 1 playcaro20
thanhvan20217 - 2 wocovn
thanhvan20213 - 0 kain98
thanhvan20212 - 0 hoainhu
thanhvan202110 - 15 hoangtugio010
thanhvan20212 - 0 lyly1210
thanhvan20212 - 0 homaitrucmy
thanhvan20215 - 0 miruna
thanhvan20211 - 3 tieutiennu
thanhvan20211 - 0 nemprodk
thanhvan20211 - 0 delta
thanhvan20211 - 2 abccuti
thanhvan20211 - 3 hetyeulinh
thanhvan202122 - 35 phihung2021
thanhvan20211 - 0 thuong95
thanhvan20217 - 2 noname111
thanhvan20212 - 0 chungdz123
thanhvan20211 - 2 arsenalfc96
thanhvan20212 - 0 tien12345
thanhvan20216 - 3 sonbinnnnn
thanhvan20211 - 2 nguyenmanhlama01
thanhvan20210 - 5 danbienday
thanhvan20210 - 3 tranminh90
thanhvan20217 - 0 binhdaingoc222
thanhvan20210 - 1 loclatoi
thanhvan20214 - 3 hieveryone
thanhvan20211 - 3 thuykieu
thanhvan20211 - 0 ngocbotony
thanhvan20211 - 0 chaodaica
thanhvan20210 - 4 lamcaro2
thanhvan20211 - 0 hung01657253428
thanhvan20211 - 7 a4toto
thanhvan20214 - 4 matrancaro
thanhvan20212 - 0 nguyenhoangkts13
thanhvan20213 - 0 ngkngan1805
thanhvan20213 - 0 kamichan
thanhvan20210 - 1 beyou123
thanhvan20213 - 11 dietcovid
thanhvan20217 - 1 bongbongmua12
thanhvan20213 - 0 congthang912
thanhvan20215 - 0 baotran0811
thanhvan20211 - 0 bemuoi
thanhvan20210 - 4 thanhphomuabay
thanhvan20212 - 3 bon2k7
thanhvan20215 - 0 vananh
thanhvan20215 - 6 anhkhongquantam
thanhvan20210 - 1 vichio
thanhvan20210 - 1 alphax
thanhvan20210 - 1 choivuithoi
thanhvan20214 - 4 gahapchao
thanhvan20212 - 0 vivi216
thanhvan20211 - 0 phonghung
thanhvan20212 - 0 cmt13
thanhvan20211 - 3 oxoxox
thanhvan20213 - 0 werfgh
thanhvan20211 - 0 tanlamvtpt96
thanhvan20211 - 0 chubin1999
thanhvan202114 - 7 boypk1hit
thanhvan20210 - 4 sabo2412
thanhvan20213 - 0 lykha
thanhvan20210 - 1 pthao3799
thanhvan20212 - 0 hahavi2
thanhvan20211 - 0 hoangson0607
thanhvan20211 - 0 kngoc123
thanhvan20214 - 3 deathlx
thanhvan20211 - 1 khanhhuyen123
thanhvan20211 - 0 minhchau11
thanhvan20212 - 0 hiccc
thanhvan20211 - 8 fucklife
thanhvan20212 - 0 tuyetngan92
thanhvan20210 - 2 diemcaro04999
thanhvan20211 - 2 lylthuong
thanhvan20216 - 0 hung2592002