thanhvan2021
  • Hạng ...
  • Ngọc 917
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 59.07%
  • Chỉ số xã hội 237
  • Chỉ số đam mê 0.27
  • Thời gian tham gia 1 năm 2 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
thanhvan20213 - 0 vatthat0123
thanhvan20212 - 0 lenhan00099123321
thanhvan20217 - 4 heoconhamchoi
thanhvan202114 - 16 lemaipa
thanhvan20214 - 8 hoangphuc2040
thanhvan20218 - 3 thuong95
thanhvan202113 - 12 alphax
thanhvan20212 - 0 prosex
thanhvan202117 - 17 tralacmi
thanhvan20210 - 3 hdmi2000
thanhvan20213 - 1 lequangminhdq
thanhvan20215 - 11 nganbali
thanhvan20213 - 2 docuong
thanhvan20210 - 4 ellis
thanhvan20213 - 3 vnhello
thanhvan20211 - 1 huongjep
thanhvan20219 - 18 paduc
thanhvan202110 - 0 taianh2k10
thanhvan20211 - 1 hellobangioi2k8
thanhvan20211 - 0 phanson2k
thanhvan20210 - 6 newnewnew
thanhvan20212 - 0 simplecless2110
thanhvan20214 - 0 kyrumc2112
thanhvan20210 - 1 dangtiendung
thanhvan20212 - 10 sabo2412
thanhvan20211 - 0 htavan248
thanhvan20211 - 0 zerokobtchs
thanhvan20211 - 0 lulipham
thanhvan20211 - 0 nhunne09
thanhvan20214 - 2 thaiuumm
thanhvan20216 - 0 ductvj952br123
thanhvan20212 - 0 lynnlynn96
thanhvan20214 - 0 thackgame
thanhvan20212 - 0 khanghuynh12345
thanhvan20213 - 13 cocvang
thanhvan20210 - 1 lazil
thanhvan20212 - 0 dunxxx
thanhvan20214 - 0 suthimi
thanhvan20211 - 0 thuynganho
thanhvan20211 - 5 thanhthuc
thanhvan20211 - 2 ng4nvoi
thanhvan20210 - 1 ttntvt
thanhvan202114 - 1 giangzz1234567890123
thanhvan20216 - 0 hoanhauhung
thanhvan20215 - 0 longbq1403
thanhvan20216 - 8 admingo
thanhvan20210 - 3 nhatthuy
thanhvan20213 - 3 tuoiconrong
thanhvan20211 - 0 trucly
thanhvan20211 - 9 wibunotsimpttv2k7
thanhvan20211 - 0 thanhthanhxlvqk
thanhvan20211 - 0 dalei
thanhvan20212 - 0 sumsun
thanhvan20216 - 0 kamento
thanhvan20211 - 0 minhkhoi4487ghvn
thanhvan20214 - 21 cumcum
thanhvan20211 - 5 tomcuamuc
thanhvan20216 - 8 minhreal23
thanhvan20211 - 0 ltv1312002
thanhvan20210 - 2 saphia
thanhvan20211 - 1 lovewinter
thanhvan20212 - 0 taenyisreal
thanhvan202110 - 5 tieutubn310
thanhvan20212 - 1 nhimcoi100120
thanhvan20210 - 2 lebaokhang
thanhvan20212 - 0 ngoctin
thanhvan20213 - 2 gaunaucubu
thanhvan20210 - 1 muaxuanden
thanhvan20211 - 0 kiuu153
thanhvan20211 - 0 hoangvanhung
thanhvan20212 - 0 dungmoi12
thanhvan20212 - 0 dzphucdz
thanhvan20211 - 0 njhvuughbkn
thanhvan20210 - 16 phuongkitty
thanhvan20212 - 1 truongnhatruc
thanhvan20218 - 3 kain98
thanhvan20213 - 1 lamquennha
thanhvan20211 - 4 anh3khia
thanhvan20212 - 0 vlvanhvl1
thanhvan20211 - 0 huykoyy
thanhvan20212 - 0 aibicgiau
thanhvan20216 - 0 tieutuvodanhsl
thanhvan20214 - 0 phuceric
thanhvan20210 - 1 lunguyencong
thanhvan20210 - 1 tahuy
thanhvan20213 - 0 tieumong
thanhvan20213 - 0 thuydung25
thanhvan20211 - 0 thanhmayman2021
thanhvan20211 - 0 bntyhnrtgnb
thanhvan20210 - 3 haianthui
thanhvan20211 - 0 trumthua
thanhvan20210 - 1 nguyennhisopoor
thanhvan20211 - 0 lethuylinh
thanhvan20211 - 0 giahuylelgt
thanhvan20211 - 0 happytree
thanhvan20211 - 4 oxoxox
thanhvan20211 - 9 lamcaro2
thanhvan20210 - 3 koka262
thanhvan20211 - 0 meeyi
thanhvan20212 - 0 mykute