thanhvan2021
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 56.48%
  • Chỉ số xã hội 193
  • Chỉ số đam mê 2.20
  • Thời gian tham gia 6 tháng 20 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
thanhvan20210 - 1 tomcuamuc
thanhvan20211 - 0 ltv1312002
thanhvan20210 - 2 saphia
thanhvan20211 - 4 heoconhamchoi
thanhvan20211 - 3 tralacmi
thanhvan20214 - 4 alphax
thanhvan20211 - 1 vnhello
thanhvan20211 - 1 lovewinter
thanhvan20212 - 0 taenyisreal
thanhvan202110 - 5 tieutubn310
thanhvan20212 - 1 nhimcoi100120
thanhvan20210 - 2 lebaokhang
thanhvan20213 - 8 cocvang
thanhvan20212 - 0 ngoctin
thanhvan20213 - 2 gaunaucubu
thanhvan20210 - 1 muaxuanden
thanhvan20210 - 1 hdmi2000
thanhvan20211 - 0 kiuu153
thanhvan20211 - 0 hoangvanhung
thanhvan20212 - 0 dungmoi12
thanhvan20212 - 0 dzphucdz
thanhvan20211 - 0 njhvuughbkn
thanhvan20210 - 16 phuongkitty
thanhvan20212 - 1 truongnhatruc
thanhvan20218 - 3 kain98
thanhvan20213 - 1 lamquennha
thanhvan20211 - 4 anh3khia
thanhvan20211 - 5 hoangphuc2040
thanhvan20212 - 0 vlvanhvl1
thanhvan20211 - 0 huykoyy
thanhvan20212 - 0 aibicgiau
thanhvan20216 - 0 tieutuvodanhsl
thanhvan20214 - 0 phuceric
thanhvan20210 - 1 lunguyencong
thanhvan20210 - 1 tahuy
thanhvan20213 - 0 tieumong
thanhvan20213 - 0 thuydung25
thanhvan20214 - 0 thuong95
thanhvan20211 - 0 thanhmayman2021
thanhvan20211 - 0 bntyhnrtgnb
thanhvan20210 - 3 haianthui
thanhvan20211 - 0 trumthua
thanhvan20211 - 1 paduc
thanhvan20211 - 8 wibunotsimpttv2k7
thanhvan20210 - 1 nguyennhisopoor
thanhvan20211 - 0 lethuylinh
thanhvan20211 - 0 giahuylelgt
thanhvan20213 - 2 lemaipa
thanhvan20211 - 7 sabo2412
thanhvan20211 - 0 happytree
thanhvan20211 - 4 oxoxox
thanhvan20211 - 9 lamcaro2
thanhvan20210 - 3 koka262
thanhvan20211 - 0 meeyi
thanhvan20212 - 0 mykute
thanhvan20211 - 2 haylee47
thanhvan20212 - 0 duyneddd
thanhvan20212 - 0 jiemkiop90
thanhvan20212 - 0 lionkingfvf
thanhvan20212 - 0 minuminu11
thanhvan20211 - 3 tuoiconrong
thanhvan20210 - 3 loclatoi
thanhvan20210 - 3 dorabase
thanhvan20210 - 2 yephdith
thanhvan20211 - 2 kiencon
thanhvan20212 - 2 drnbhmu888
thanhvan20213 - 0 ntaduong0707
thanhvan20213 - 0 sdfjbes
thanhvan20212 - 0 tienphatcute
thanhvan20217 - 0 tranvandat1346
thanhvan20211 - 4 vuicaro2021
thanhvan20214 - 8 dobanthangduoctoi
thanhvan20215 - 5 cocuser
thanhvan20211 - 1 xmen117
thanhvan20210 - 1 halico
thanhvan20211 - 0 truongcoi123
thanhvan20218 - 1 quynhkaka
thanhvan20213 - 0 vuilachinhh1409
thanhvan20212 - 0 kingakazma
thanhvan20211 - 3 nghiacaro
thanhvan20210 - 1 nguyennhisoreall
thanhvan20210 - 1 kingofflags
thanhvan20215 - 4 ngtanh12
thanhvan20211 - 1 giainghi11
thanhvan20211 - 0 duycuongdraven
thanhvan20210 - 1 vuabip
thanhvan20211 - 0 snoweee011
thanhvan20210 - 2 hocchoicaro
thanhvan20210 - 1 gomokutop1
thanhvan202115 - 9 hoangphihung
thanhvan20214 - 1 quangdinh20
thanhvan20211 - 0 huymaster04
thanhvan20214 - 1 hieuk315h
thanhvan202110 - 0 minzxje
thanhvan202114 - 3 phamtungson1404
thanhvan20212 - 1 hoangthiem88
thanhvan20210 - 1 vtvtvt
thanhvan20213 - 0 nhyyyheluu
thanhvan20212 - 0 hiihiihii
thanhvan20212 - 0 hung1997yeu8