frankho
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Ngọc 920
  • Tỉ lệ thắng 60.00%
  • Chỉ số xã hội 75
  • Chỉ số đam mê 4.27
  • Thời gian tham gia 2 tháng 8 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
frankho7 - 0 teemovnkg01
frankho0 - 2 embeoden
frankho2 - 1 fuyfjgft5
frankho6 - 7 nuhondanhroi
frankho1 - 0 gigamax
frankho0 - 4 lunox
frankho0 - 3 carohcm
frankho0 - 1 toloveru
frankho4 - 3 lealia
frankho9 - 1 duytrung1991
frankho1 - 0 huydenc4ro
frankho3 - 2 hung123hung123
frankho1 - 0 kimtoetua
frankho3 - 0 sdfgfd4565
frankho1 - 0 dongnguyen
frankho3 - 0 bongbongmua12
frankho3 - 3 noname06
frankho0 - 1 nguyenmanhlama01
frankho0 - 4 manhlama01
frankho1 - 0 thusieudepgai
frankho0 - 1 tranminh90
frankho5 - 1 voky88
frankho0 - 2 demonking
frankho1 - 1 huynmopg
frankho1 - 0 giodaingan
frankho1 - 0 stdrjt
frankho0 - 1 hatchback
frankho2 - 0 doraemondangyeu07
frankho2 - 1 ngantu
frankho16 - 8 choiluon
frankho2 - 4 minhcaro
frankho1 - 0 minhvodich
frankho2 - 1 xing26
frankho3 - 0 hhgbjrlehyf
frankho0 - 1 jiji001
frankho0 - 2 chopper
frankho7 - 0 choidep2021
frankho1 - 1 letru
frankho2 - 0 lucylk
frankho2 - 0 chung12345
frankho4 - 5 huanhoahong78
frankho3 - 0 nxn3427
frankho1 - 0 vittroi
frankho1 - 3 embht
frankho5 - 7 upleiku
frankho2 - 0 phuongdza01
frankho3 - 5 beyou123
frankho1 - 0 toantiteo
frankho1 - 0 minhbaoa01
frankho5 - 0 huuthang100601
frankho1 - 0 hoangtuan49
frankho2 - 0 waifu207otaku
frankho2 - 2 ok123456
frankho4 - 0 windy
frankho0 - 1 anhkhongquantam
frankho1 - 5 dongianlaso1
frankho1 - 1 trungquan2k
frankho1 - 0 duongproga
frankho2 - 0 nhokcute
frankho0 - 1 lamcaro2
frankho1 - 9 vichea22
frankho0 - 1 son23
frankho6 - 2 dangnhungoclinh
frankho13 - 0 werfgh
frankho2 - 0 cuhien
frankho3 - 1 vodichthienha
frankho1 - 0 minh256667tv
frankho2 - 0 mowgli
frankho3 - 0 rintohsaka
frankho4 - 0 playcaro20
frankho0 - 4 phamphuhung
frankho3 - 3 sunami
frankho1 - 0 thuyentran98
frankho5 - 4 goomi
frankho1 - 2 oxoxox