dannyvnn
  • Hạng ...
  • Ngọc 961
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 62.56%
  • Chỉ số xã hội 203
  • Chỉ số đam mê 2.37
  • Thời gian tham gia 6 tháng 20 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
dannyvnn9 - 9 pqchinh84
dannyvnn1 - 0 hamona
dannyvnn3 - 0 axtcaro
dannyvnn1 - 0 dragontosic
dannyvnn0 - 1 alienware
dannyvnn4 - 2 buomchua
dannyvnn6 - 5 yoshida
dannyvnn1 - 0 hththao00
dannyvnn0 - 1 tonngokhong9
dannyvnn4 - 12 caroforfun99999
dannyvnn1 - 5 mrboo
dannyvnn1 - 2 anh3khia
dannyvnn1 - 0 nhimcoi100120
dannyvnn3 - 6 tondan
dannyvnn0 - 1 hoangthao01
dannyvnn0 - 1 gomukupro33333
dannyvnn1 - 0 kazuu1554
dannyvnn2 - 2 khoailangnuong
dannyvnn1 - 3 lucky
dannyvnn5 - 3 hsghoa
dannyvnn1 - 0 thethan1994
dannyvnn0 - 1 travahuong
dannyvnn3 - 0 minhanngu978
dannyvnn7 - 1 meso2611
dannyvnn6 - 0 nammien
dannyvnn3 - 1 hiusama
dannyvnn3 - 0 zackma
dannyvnn10 - 0 jalter
dannyvnn5 - 30 phuongkitty
dannyvnn1 - 3 oxoxox
dannyvnn2 - 0 aidennguyen1995
dannyvnn1 - 0 kiuwihuong987
dannyvnn1 - 0 mitandsu
dannyvnn10 - 1 kimhanlong
dannyvnn9 - 12 evanst
dannyvnn0 - 1 gecko88
dannyvnn1 - 2 nhabanbo
dannyvnn2 - 0 lamquennha
dannyvnn1 - 0 nahiphuonganh19
dannyvnn2 - 3 nonameme
dannyvnn2 - 0 cayruong
dannyvnn1 - 0 lolololo
dannyvnn3 - 0 kenninnin
dannyvnn2 - 0 tranngocmy
dannyvnn1 - 0 hoaloa0055
dannyvnn2 - 0 yukii
dannyvnn5 - 4 remkeomut
dannyvnn1 - 1 zaninovn1324
dannyvnn2 - 0 haidzvcl
dannyvnn0 - 3 anhlatrumday
dannyvnn1 - 2 nguyennhisopoor
dannyvnn1 - 8 lunguyencong
dannyvnn1 - 2 carohcm
dannyvnn1 - 0 krixi
dannyvnn2 - 3 diquathoigian
dannyvnn7 - 1 nguyenthithuthao
dannyvnn3 - 0 megalucario
dannyvnn3 - 0 vuphhg
dannyvnn0 - 4 lamcaro2
dannyvnn2 - 4 truongiiiphong
dannyvnn2 - 0 iamrose84
dannyvnn3 - 1 meomeoww
dannyvnn1 - 2 anhnhanh1022
dannyvnn1 - 0 cptmsang
dannyvnn1 - 11 koka262
dannyvnn1 - 2 veeee0032
dannyvnn2 - 4 kiencon
dannyvnn1 - 0 duyemjiop112
dannyvnn1 - 0 lathilo123
dannyvnn3 - 0 huyenmai96
dannyvnn3 - 0 vivihihi
dannyvnn2 - 0 saadsamiullah
dannyvnn3 - 0 dinhhieu
dannyvnn6 - 0 kain98
dannyvnn1 - 0 renb1223
dannyvnn3 - 0 mygnnn
dannyvnn1 - 0 lollol
dannyvnn0 - 2 wibunotsimpttv2k7
dannyvnn1 - 0 tralena12
dannyvnn4 - 3 khongphaicaothu
dannyvnn0 - 1 fcbm10
dannyvnn2 - 0 anann
dannyvnn0 - 4 nostalgia
dannyvnn1 - 0 nudiho
dannyvnn0 - 2 luumanh
dannyvnn2 - 5 bentenyson
dannyvnn2 - 1 nghiacaro
dannyvnn3 - 0 jahi123
dannyvnn1 - 0 nonamefire
dannyvnn2 - 10 hocchoicaro
dannyvnn6 - 1 vomyna1
dannyvnn6 - 1 cocuser
dannyvnn1 - 2 carocuibap28
dannyvnn1 - 0 heliosxyz
dannyvnn0 - 3 alecharry91
dannyvnn1 - 0 giainghi11
dannyvnn2 - 0 martinchannel
dannyvnn1 - 0 huymaster04
dannyvnn0 - 3 phumyhung
dannyvnn5 - 1 vovanbay