dannyvnn
  • Hạng ...
  • Ngọc 291
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 62.60%
  • Chỉ số xã hội 262
  • Chỉ số đam mê 0.67
  • Thời gian tham gia 1 năm 2 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
dannyvnn2 - 3 docuong
dannyvnn1 - 0 nanbou
dannyvnn20 - 15 khoailangnuong
dannyvnn8 - 21 buomchua
dannyvnn4 - 2 letronganh93
dannyvnn0 - 5 vitkhongngu
dannyvnn5 - 10 diquathoigian
dannyvnn1 - 4 huongjep
dannyvnn0 - 3 mmmon
dannyvnn16 - 14 nammien
dannyvnn13 - 0 gamahoang
dannyvnn7 - 8 sujichan
dannyvnn5 - 7 lucky
dannyvnn0 - 1 muaxuanden
dannyvnn1 - 3 meohoang123
dannyvnn21 - 11 yoshida
dannyvnn4 - 13 mrboo
dannyvnn3 - 7 siro2012
dannyvnn4 - 0 tranghaibi
dannyvnn1 - 0 lamsh123987
dannyvnn3 - 5 nganbali
dannyvnn3 - 0 monachen88
dannyvnn0 - 1 amazon
dannyvnn2 - 0 at0p1xt
dannyvnn6 - 1 thichthitbam
dannyvnn2 - 2 yuli777
dannyvnn1 - 0 nhatmy123
dannyvnn1 - 0 dodoanhnhi123
dannyvnn1 - 4 bku7272
dannyvnn1 - 2 adachi
dannyvnn1 - 4 cocvang
dannyvnn1 - 0 haizzzzzzzzzzzzz
dannyvnn3 - 0 niiiiii304
dannyvnn5 - 4 sonlk
dannyvnn1 - 1 emiya
dannyvnn6 - 3 trongnguyenn0304
dannyvnn0 - 1 zer0iq
dannyvnn5 - 4 vietcuong
dannyvnn8 - 0 linhkd2
dannyvnn4 - 1 okijuhy
dannyvnn2 - 0 khanhduyttm
dannyvnn2 - 0 doandi2710
dannyvnn2 - 0 andylee963
dannyvnn2 - 0 byoga123ff
dannyvnn1 - 0 buivannam
dannyvnn0 - 2 lee16
dannyvnn30 - 16 maithietdang
dannyvnn1 - 2 chumchum
dannyvnn7 - 0 tien1234po
dannyvnn1 - 0 xuninak
dannyvnn3 - 0 jacob
dannyvnn2 - 2 sonno01
dannyvnn2 - 2 sabo2412
dannyvnn1 - 0 nhidor
dannyvnn3 - 2 daokaka18
dannyvnn1 - 0 tranvumailinhdb
dannyvnn4 - 2 thaihoangvis
dannyvnn9 - 0 thangquoc
dannyvnn1 - 0 namsongo123
dannyvnn2 - 0 windybemiucute
dannyvnn2 - 0 tacsunny
dannyvnn2 - 0 maynguvl
dannyvnn0 - 2 gecko88
dannyvnn0 - 2 katakuri
dannyvnn0 - 2 alienware
dannyvnn3 - 0 yukii
dannyvnn3 - 1 imdaisy
dannyvnn2 - 1 loanloan
dannyvnn1 - 0 minhreal23
dannyvnn0 - 1 noname06
dannyvnn9 - 9 pqchinh84
dannyvnn1 - 0 hamona
dannyvnn3 - 0 axtcaro
dannyvnn1 - 0 dragontosic
dannyvnn1 - 0 hththao00
dannyvnn0 - 1 tonngokhong9
dannyvnn4 - 12 caroforfun99999
dannyvnn1 - 2 anh3khia
dannyvnn1 - 0 nhimcoi100120
dannyvnn3 - 6 tondan
dannyvnn0 - 1 hoangthao01
dannyvnn0 - 1 gomukupro33333
dannyvnn1 - 0 kazuu1554
dannyvnn5 - 3 hsghoa
dannyvnn1 - 0 thethan1994
dannyvnn0 - 1 travahuong
dannyvnn3 - 0 minhanngu978
dannyvnn7 - 1 meso2611
dannyvnn3 - 1 hiusama
dannyvnn3 - 0 zackma
dannyvnn10 - 0 jalter
dannyvnn5 - 30 phuongkitty
dannyvnn1 - 3 oxoxox
dannyvnn2 - 0 aidennguyen1995
dannyvnn1 - 0 kiuwihuong987
dannyvnn1 - 0 mitandsu
dannyvnn10 - 1 kimhanlong
dannyvnn9 - 12 evanst
dannyvnn1 - 2 nhabanbo
dannyvnn2 - 0 lamquennha