ngocanhgalaxy
  • Hạng ...
  • Ngọc 970
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 62.16%
  • Chỉ số xã hội 222
  • Chỉ số đam mê 2.47
  • Thời gian tham gia 6 tháng 20 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
ngocanhgalaxy5 - 0 thienbinh
ngocanhgalaxy7 - 0 hoaquocphong
ngocanhgalaxy1 - 0 anhhero
ngocanhgalaxy4 - 3 lazytomcat
ngocanhgalaxy1 - 1 emiya
ngocanhgalaxy1 - 3 fushima
ngocanhgalaxy0 - 2 lanthanh
ngocanhgalaxy0 - 1 cocvang
ngocanhgalaxy0 - 1 binzzz98
ngocanhgalaxy1 - 0 kylechan1413
ngocanhgalaxy0 - 3 sabo2412
ngocanhgalaxy1 - 0 linkkkk
ngocanhgalaxy0 - 1 alienware
ngocanhgalaxy4 - 0 tieutubn310
ngocanhgalaxy2 - 0 voquyhung
ngocanhgalaxy2 - 0 sanaki
ngocanhgalaxy0 - 1 tonngokhong9
ngocanhgalaxy0 - 2 lebaokhang
ngocanhgalaxy1 - 2 thuydung25
ngocanhgalaxy3 - 2 toxuanhoang
ngocanhgalaxy3 - 2 cayruong
ngocanhgalaxy0 - 10 caroforfun99999
ngocanhgalaxy2 - 0 hoangthao01
ngocanhgalaxy2 - 1 bosotsuki2012
ngocanhgalaxy2 - 0 nguyenthanhchinh
ngocanhgalaxy3 - 13 travahuong
ngocanhgalaxy1 - 0 trungkieentp
ngocanhgalaxy1 - 0 nguyendinhchieu2000
ngocanhgalaxy1 - 0 ndnmaster
ngocanhgalaxy0 - 4 tomcuamuc
ngocanhgalaxy1 - 2 serahwang
ngocanhgalaxy2 - 0 thanhihihi
ngocanhgalaxy0 - 1 maskeeee13623
ngocanhgalaxy0 - 1 aceweo
ngocanhgalaxy2 - 1 lamquennha
ngocanhgalaxy2 - 1 hiusama
ngocanhgalaxy2 - 0 ongabg
ngocanhgalaxy8 - 0 thienphusi123
ngocanhgalaxy3 - 2 lolovp
ngocanhgalaxy4 - 25 phuongkitty
ngocanhgalaxy5 - 2 namvietkyvuong9999
ngocanhgalaxy1 - 0 gingkkk
ngocanhgalaxy0 - 1 loclatoi
ngocanhgalaxy1 - 3 carohcm
ngocanhgalaxy0 - 1 imnghie101
ngocanhgalaxy1 - 0 nguyenhoanganhvu
ngocanhgalaxy0 - 1 hunghandsome
ngocanhgalaxy2 - 0 sadawsaaw3
ngocanhgalaxy5 - 0 sedukos2
ngocanhgalaxy1 - 4 nhannguyen
ngocanhgalaxy2 - 0 thanhcuong1994
ngocanhgalaxy7 - 0 dongnino
ngocanhgalaxy1 - 0 suthatchics1
ngocanhgalaxy2 - 3 wibunotsimpttv2k7
ngocanhgalaxy1 - 0 nanocovaxhhh
ngocanhgalaxy5 - 0 trangnana
ngocanhgalaxy0 - 7 phumyhung
ngocanhgalaxy5 - 7 evanst
ngocanhgalaxy0 - 2 anhlatrumday
ngocanhgalaxy0 - 2 ddd1906
ngocanhgalaxy3 - 0 chaucute
ngocanhgalaxy1 - 1 mebachhop
ngocanhgalaxy1 - 0 dinhquangtho
ngocanhgalaxy0 - 2 tapchoigomoku
ngocanhgalaxy14 - 0 nhungbot94
ngocanhgalaxy1 - 0 covit0310
ngocanhgalaxy1 - 0 koka262
ngocanhgalaxy5 - 0 cailondcmm
ngocanhgalaxy4 - 0 inun2016
ngocanhgalaxy1 - 1 anhnhanh1022
ngocanhgalaxy2 - 9 lamcaro2
ngocanhgalaxy3 - 1 nguyencanhson95
ngocanhgalaxy4 - 1 thuyhoa
ngocanhgalaxy3 - 0 luongngochieu
ngocanhgalaxy4 - 0 mykute
ngocanhgalaxy1 - 0 topservervietnam
ngocanhgalaxy0 - 2 lee16
ngocanhgalaxy5 - 1 vansyaz
ngocanhgalaxy8 - 0 thichnttd
ngocanhgalaxy1 - 0 nhatvuong132
ngocanhgalaxy2 - 3 noodles
ngocanhgalaxy1 - 2 ok123456
ngocanhgalaxy0 - 1 dinhnguyenngoc
ngocanhgalaxy4 - 2 managerx1
ngocanhgalaxy3 - 0 nhantobihiem
ngocanhgalaxy6 - 0 huyhuynnvnnvnvn
ngocanhgalaxy1 - 3 vuicaro2021
ngocanhgalaxy1 - 0 tralena12
ngocanhgalaxy4 - 0 thanhhanh2k1
ngocanhgalaxy4 - 0 huytoizzz
ngocanhgalaxy0 - 1 jang80
ngocanhgalaxy1 - 3 vuabip
ngocanhgalaxy0 - 3 nothing2fear
ngocanhgalaxy0 - 2 luungocbich3367
ngocanhgalaxy5 - 1 cocuser
ngocanhgalaxy7 - 1 giainghi11
ngocanhgalaxy0 - 1 linhlucden
ngocanhgalaxy2 - 1 minhpham
ngocanhgalaxy2 - 2 ngtanh12
ngocanhgalaxy2 - 0 cavodem