ngocanhgalaxy
  • Hạng 470
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Ngọc 1142
  • Tỉ lệ thắng 65.06%
  • Chỉ số xã hội 83
  • Chỉ số đam mê 4.77
  • Thời gian tham gia 2 tháng 8 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
ngocanhgalaxy4 - 3 nangcanhhoaroi
ngocanhgalaxy4 - 0 hongphuc0997
ngocanhgalaxy2 - 0 quoccanh03
ngocanhgalaxy2 - 2 playcaro20
ngocanhgalaxy3 - 0 levanhoai11
ngocanhgalaxy9 - 4 nuhondanhroi
ngocanhgalaxy3 - 0 manchester05
ngocanhgalaxy2 - 0 binchoiga
ngocanhgalaxy4 - 13 dangkyqd
ngocanhgalaxy0 - 6 yingying
ngocanhgalaxy2 - 0 thongu
ngocanhgalaxy0 - 3 corona
ngocanhgalaxy1 - 1 hermes
ngocanhgalaxy7 - 2 bongbongmua12
ngocanhgalaxy0 - 1 lolovp
ngocanhgalaxy2 - 6 hdmi2000
ngocanhgalaxy1 - 1 nguyenmanhlama01
ngocanhgalaxy1 - 0 bichthuy
ngocanhgalaxy1 - 0 kimyen11
ngocanhgalaxy2 - 1 hancutefomaiwe1
ngocanhgalaxy1 - 0 egertrgdfaeg
ngocanhgalaxy0 - 1 robin
ngocanhgalaxy6 - 0 wocovn
ngocanhgalaxy5 - 4 dangnhungoclinh
ngocanhgalaxy1 - 0 ytr6gfb5r5f
ngocanhgalaxy6 - 4 choiluon
ngocanhgalaxy1 - 0 saothuy22
ngocanhgalaxy5 - 0 choidep2021
ngocanhgalaxy2 - 2 phamvo
ngocanhgalaxy2 - 0 boynhinho
ngocanhgalaxy10 - 15 phihung2021
ngocanhgalaxy1 - 4 matrancaro
ngocanhgalaxy1 - 1 emdangicachly
ngocanhgalaxy4 - 1 huuminh1989
ngocanhgalaxy10 - 12 candy
ngocanhgalaxy2 - 0 lucky06012001
ngocanhgalaxy2 - 2 saphia
ngocanhgalaxy1 - 1 hetyeulinh
ngocanhgalaxy3 - 0 vpbongin
ngocanhgalaxy1 - 1 tayphuongthatbai
ngocanhgalaxy1 - 0 cayruong
ngocanhgalaxy3 - 1 tranminh90
ngocanhgalaxy2 - 0 huongcute1508
ngocanhgalaxy2 - 0 ducatuan2020
ngocanhgalaxy2 - 0 hanie
ngocanhgalaxy1 - 0 thusieudepgai
ngocanhgalaxy5 - 3 son23
ngocanhgalaxy1 - 1 minhbz2
ngocanhgalaxy4 - 0 phongtan123
ngocanhgalaxy1 - 0 nn777
ngocanhgalaxy0 - 1 arsenalfc96
ngocanhgalaxy1 - 0 kulang3008
ngocanhgalaxy1 - 4 tungcaro
ngocanhgalaxy0 - 1 lamcaro2
ngocanhgalaxy4 - 0 quocbao01011999
ngocanhgalaxy0 - 3 thaibinhduong
ngocanhgalaxy1 - 0 beyou123
ngocanhgalaxy2 - 8 trongdat28
ngocanhgalaxy1 - 0 dksdud
ngocanhgalaxy11 - 1 manh123a
ngocanhgalaxy1 - 0 kietduy123
ngocanhgalaxy10 - 15 fanskytran
ngocanhgalaxy4 - 0 s0lut1on
ngocanhgalaxy2 - 0 angmay77
ngocanhgalaxy1 - 0 thuyyy
ngocanhgalaxy1 - 0 kamichan
ngocanhgalaxy1 - 0 pirates
ngocanhgalaxy0 - 2 huyyeurin
ngocanhgalaxy3 - 0 taidt2410
ngocanhgalaxy3 - 0 congthang912
ngocanhgalaxy1 - 0 hongtham912
ngocanhgalaxy1 - 0 hoangtubongdem
ngocanhgalaxy1 - 0 bon2k7
ngocanhgalaxy11 - 0 hoa123456za
ngocanhgalaxy3 - 1 longbaylack
ngocanhgalaxy9 - 0 thuyquynh
ngocanhgalaxy2 - 0 quanglb2001
ngocanhgalaxy1 - 0 pehfjwog4
ngocanhgalaxy10 - 7 hoangtuanemb
ngocanhgalaxy2 - 12 phuhung
ngocanhgalaxy0 - 1 bangdaokeo
ngocanhgalaxy0 - 2 oxoxox
ngocanhgalaxy0 - 2 thuydung25