ngocanhgalaxy
  • Hạng 90
  • Ngọc 1,137
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 63.16%
  • Chỉ số xã hội 304
  • Chỉ số đam mê 0.60
  • Thời gian tham gia 1 năm 8 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
ngocanhgalaxy16 - 16 serahwang
ngocanhgalaxy33 - 26 lazytomcat
ngocanhgalaxy2 - 2 ellis
ngocanhgalaxy0 - 23 beteoteosg
ngocanhgalaxy4 - 12 hdmi2000
ngocanhgalaxy16 - 18 lolovp
ngocanhgalaxy3 - 0 phamquangdong
ngocanhgalaxy4 - 14 aikhongsotui
ngocanhgalaxy31 - 23 toxuanhoang
ngocanhgalaxy9 - 10 jang80
ngocanhgalaxy2 - 1 kemkaka
ngocanhgalaxy4 - 11 at0p1xt
ngocanhgalaxy1 - 1 thanhvy95
ngocanhgalaxy1 - 0 benana
ngocanhgalaxy4 - 0 vietnamcom
ngocanhgalaxy2 - 4 loclatoi
ngocanhgalaxy0 - 1 feitan
ngocanhgalaxy0 - 7 rocket290671
ngocanhgalaxy4 - 14 ov2nd
ngocanhgalaxy2 - 0 shinnosuke
ngocanhgalaxy6 - 5 dunglerpa
ngocanhgalaxy1 - 0 uchihabona12345
ngocanhgalaxy1 - 2 docuong
ngocanhgalaxy2 - 6 phongnha
ngocanhgalaxy3 - 0 phucvodich
ngocanhgalaxy3 - 0 taigame123
ngocanhgalaxy0 - 3 nganbali
ngocanhgalaxy3 - 0 ochungminh170112
ngocanhgalaxy6 - 0 xoaianlon
ngocanhgalaxy4 - 9 huongjep
ngocanhgalaxy4 - 1 office
ngocanhgalaxy0 - 2 tinhthanmika
ngocanhgalaxy1 - 0 nartcurt
ngocanhgalaxy5 - 2 spade
ngocanhgalaxy0 - 6 newnewnew
ngocanhgalaxy10 - 1 ptplinh
ngocanhgalaxy0 - 1 lunox
ngocanhgalaxy1 - 0 dinhdung2808
ngocanhgalaxy1 - 0 khoawick
ngocanhgalaxy1 - 0 thanhtrungk5
ngocanhgalaxy3 - 2 hoangyenhp
ngocanhgalaxy3 - 0 cuongcongtuax
ngocanhgalaxy0 - 1 meohoang123
ngocanhgalaxy8 - 4 khaiken300522
ngocanhgalaxy2 - 0 huynhhuytranscos
ngocanhgalaxy1 - 5 cocvang
ngocanhgalaxy4 - 0 lingcooking
ngocanhgalaxy4 - 0 chi050808hihihi
ngocanhgalaxy2 - 0 lanphuong0966
ngocanhgalaxy2 - 1 happynewyear
ngocanhgalaxy1 - 0 taothuaroi
ngocanhgalaxy3 - 2 chutieutvt
ngocanhgalaxy3 - 6 hayghe124
ngocanhgalaxy0 - 2 manhlamm
ngocanhgalaxy1 - 1 yukario321
ngocanhgalaxy1 - 0 baohanthuydung2013
ngocanhgalaxy5 - 3 taolanguoidepchai
ngocanhgalaxy1 - 3 haizzzzzzzzzzzzz
ngocanhgalaxy1 - 0 hurtmin110704
ngocanhgalaxy3 - 9 hongkong1
ngocanhgalaxy6 - 3 linhmeo1905
ngocanhgalaxy1 - 0 uhsysvdhudbdh737727
ngocanhgalaxy0 - 4 heodat91
ngocanhgalaxy1 - 0 hisinku
ngocanhgalaxy1 - 0 tien321321abcxyz
ngocanhgalaxy1 - 0 nguyenduclong
ngocanhgalaxy1 - 0 khangnguyen2
ngocanhgalaxy1 - 0 ftsai
ngocanhgalaxy4 - 6 sabo2412
ngocanhgalaxy7 - 0 ngducmanh
ngocanhgalaxy0 - 3 nh0xackekeect
ngocanhgalaxy5 - 6 wibunotsimpttv2k7
ngocanhgalaxy4 - 0 bosspro
ngocanhgalaxy2 - 0 mycaro
ngocanhgalaxy4 - 8 chumchum
ngocanhgalaxy2 - 0 ngocthuongg1202
ngocanhgalaxy5 - 0 hoangthuyhan10821
ngocanhgalaxy1 - 0 dioda
ngocanhgalaxy1 - 0 shibangulem
ngocanhgalaxy2 - 0 dktlevis
ngocanhgalaxy0 - 2 nhatthuy
ngocanhgalaxy2 - 0 thaithuyduong
ngocanhgalaxy2 - 0 lethidongphuong
ngocanhgalaxy2 - 4 vuabip
ngocanhgalaxy2 - 0 namsongo123
ngocanhgalaxy1 - 0 shinvn
ngocanhgalaxy14 - 1 nnonn
ngocanhgalaxy1 - 0 phuc3212aaaaa
ngocanhgalaxy0 - 2 anh3khia
ngocanhgalaxy0 - 6 tomcuamuc
ngocanhgalaxy2 - 4 thuydung25
ngocanhgalaxy3 - 4 admingo
ngocanhgalaxy0 - 2 alienware
ngocanhgalaxy6 - 1 adidas
ngocanhgalaxy5 - 1 navizto
ngocanhgalaxy2 - 0 monchangcheo
ngocanhgalaxy5 - 0 thienbinh
ngocanhgalaxy7 - 0 hoaquocphong
ngocanhgalaxy1 - 0 anhhero
ngocanhgalaxy1 - 1 emiya