ngocanhgalaxy
  • Hạng 124
  • Ngọc 1,064
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 62.98%
  • Chỉ số xã hội 289
  • Chỉ số đam mê 1.10
  • Thời gian tham gia 1 năm 2 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
ngocanhgalaxy3 - 0 ochungminh170112
ngocanhgalaxy1 - 1 docuong
ngocanhgalaxy6 - 0 xoaianlon
ngocanhgalaxy4 - 9 huongjep
ngocanhgalaxy4 - 1 office
ngocanhgalaxy0 - 2 tinhthanmika
ngocanhgalaxy1 - 0 nartcurt
ngocanhgalaxy14 - 17 lolovp
ngocanhgalaxy8 - 9 jang80
ngocanhgalaxy21 - 21 lazytomcat
ngocanhgalaxy5 - 2 spade
ngocanhgalaxy0 - 6 newnewnew
ngocanhgalaxy10 - 1 ptplinh
ngocanhgalaxy0 - 1 lunox
ngocanhgalaxy1 - 0 dinhdung2808
ngocanhgalaxy1 - 0 khoawick
ngocanhgalaxy1 - 0 thanhtrungk5
ngocanhgalaxy10 - 10 serahwang
ngocanhgalaxy3 - 2 hoangyenhp
ngocanhgalaxy21 - 18 toxuanhoang
ngocanhgalaxy3 - 0 cuongcongtuax
ngocanhgalaxy4 - 9 ov2nd
ngocanhgalaxy0 - 1 meohoang123
ngocanhgalaxy0 - 2 ellis
ngocanhgalaxy1 - 1 loclatoi
ngocanhgalaxy8 - 4 khaiken300522
ngocanhgalaxy2 - 0 huynhhuytranscos
ngocanhgalaxy1 - 5 cocvang
ngocanhgalaxy4 - 0 lingcooking
ngocanhgalaxy4 - 0 chi050808hihihi
ngocanhgalaxy2 - 0 lanphuong0966
ngocanhgalaxy2 - 1 happynewyear
ngocanhgalaxy3 - 10 at0p1xt
ngocanhgalaxy1 - 0 taothuaroi
ngocanhgalaxy3 - 2 chutieutvt
ngocanhgalaxy0 - 2 nganbali
ngocanhgalaxy3 - 6 hayghe124
ngocanhgalaxy0 - 2 manhlamm
ngocanhgalaxy1 - 1 yukario321
ngocanhgalaxy1 - 0 baohanthuydung2013
ngocanhgalaxy5 - 3 taolanguoidepchai
ngocanhgalaxy1 - 3 haizzzzzzzzzzzzz
ngocanhgalaxy1 - 0 hurtmin110704
ngocanhgalaxy3 - 9 hongkong1
ngocanhgalaxy6 - 3 linhmeo1905
ngocanhgalaxy1 - 0 uhsysvdhudbdh737727
ngocanhgalaxy0 - 4 heodat91
ngocanhgalaxy1 - 0 hisinku
ngocanhgalaxy1 - 0 tien321321abcxyz
ngocanhgalaxy1 - 0 nguyenduclong
ngocanhgalaxy1 - 0 khangnguyen2
ngocanhgalaxy1 - 0 ftsai
ngocanhgalaxy4 - 6 sabo2412
ngocanhgalaxy7 - 0 ngducmanh
ngocanhgalaxy0 - 3 nh0xackekeect
ngocanhgalaxy5 - 6 wibunotsimpttv2k7
ngocanhgalaxy4 - 0 bosspro
ngocanhgalaxy2 - 0 mycaro
ngocanhgalaxy4 - 8 chumchum
ngocanhgalaxy2 - 0 ngocthuongg1202
ngocanhgalaxy5 - 0 hoangthuyhan10821
ngocanhgalaxy1 - 0 dioda
ngocanhgalaxy1 - 0 shibangulem
ngocanhgalaxy2 - 0 dktlevis
ngocanhgalaxy0 - 2 nhatthuy
ngocanhgalaxy2 - 0 thaithuyduong
ngocanhgalaxy2 - 0 lethidongphuong
ngocanhgalaxy2 - 4 vuabip
ngocanhgalaxy2 - 0 namsongo123
ngocanhgalaxy1 - 0 shinvn
ngocanhgalaxy14 - 1 nnonn
ngocanhgalaxy1 - 0 phuc3212aaaaa
ngocanhgalaxy3 - 9 hdmi2000
ngocanhgalaxy0 - 2 anh3khia
ngocanhgalaxy0 - 6 tomcuamuc
ngocanhgalaxy2 - 4 thuydung25
ngocanhgalaxy3 - 4 admingo
ngocanhgalaxy0 - 2 alienware
ngocanhgalaxy6 - 1 adidas
ngocanhgalaxy5 - 1 navizto
ngocanhgalaxy2 - 0 monchangcheo
ngocanhgalaxy5 - 0 thienbinh
ngocanhgalaxy7 - 0 hoaquocphong
ngocanhgalaxy1 - 0 anhhero
ngocanhgalaxy1 - 1 emiya
ngocanhgalaxy1 - 3 fushima
ngocanhgalaxy0 - 2 lanthanh
ngocanhgalaxy0 - 1 binzzz98
ngocanhgalaxy1 - 0 kylechan1413
ngocanhgalaxy1 - 0 linkkkk
ngocanhgalaxy4 - 0 tieutubn310
ngocanhgalaxy2 - 0 voquyhung
ngocanhgalaxy2 - 0 sanaki
ngocanhgalaxy0 - 1 tonngokhong9
ngocanhgalaxy0 - 2 lebaokhang
ngocanhgalaxy3 - 2 cayruong
ngocanhgalaxy0 - 10 caroforfun99999
ngocanhgalaxy2 - 0 hoangthao01
ngocanhgalaxy2 - 1 bosotsuki2012
ngocanhgalaxy2 - 0 nguyenthanhchinh