vichio
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 501
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 62.40%
  • Chỉ số xã hội 125
  • Chỉ số đam mê 4.67
  • Thời gian tham gia 3 tháng 15 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
vichio0 - 2 carocuibap28
vichio1 - 0 lovelyday
vichio1 - 7 wibunotsimpttv2k7
vichio7 - 4 cocuser
vichio1 - 0 binhphonui
vichio5 - 0 tranphat
vichio3 - 1 kiopin17
vichio4 - 0 trancuongst
vichio0 - 1 fcbm10
vichio5 - 0 kain98
vichio1 - 0 duycuongdraven
vichio2 - 0 nguyenthianhnguyet
vichio2 - 2 nguyenmanhlama01
vichio0 - 3 ngocgiau04
vichio1 - 0 banbanhbao16032005
vichio1 - 0 trongcaro
vichio0 - 2 interwar1283
vichio4 - 1 nghiacaro
vichio1 - 1 lamcaro2
vichio1 - 0 manhlama01
vichio2 - 1 quangdinh20
vichio2 - 0 phamgiakhanhb
vichio1 - 0 khangnongrdo
vichio4 - 7 heliosxyz
vichio1 - 0 asthemoon
vichio11 - 0 hohaison
vichio8 - 1 diemquynnh
vichio1 - 1 alecharry91
vichio0 - 1 sabo2412
vichio1 - 0 nhyyyheluu
vichio0 - 1 akirakun
vichio2 - 0 bemeocute
vichio3 - 0 bsao276
vichio0 - 5 mblife2021
vichio7 - 0 dendon123tpk
vichio3 - 0 playcaro20
vichio7 - 1 merio99999
vichio3 - 0 miormy235
vichio2 - 2 vuabip
vichio2 - 0 nhinhiii1020
vichio2 - 0 lamskr26
vichio0 - 1 yumkhin
vichio2 - 6 phumyhung
vichio1 - 1 asthesun
vichio0 - 1 linhlucden
vichio6 - 1 ngaaaaaaa
vichio2 - 0 minhmanmoi1
vichio5 - 8 ahbakhia
vichio1 - 0 nhatruc2014
vichio2 - 1 noname06
vichio1 - 3 byeyou
vichio2 - 0 nhitran96
vichio5 - 1 phangu
vichio1 - 0 luungocbich3367
vichio0 - 2 vissly
vichio3 - 1 tutuyen1326
vichio2 - 0 yennhisokill
vichio4 - 9 vanluc
vichio1 - 0 hoangbrl89
vichio0 - 1 nguyenhuong90
vichio1 - 0 builan0209
vichio0 - 1 ov2nd
vichio2 - 4 silverfang
vichio3 - 0 thiengon123
vichio4 - 7 nuhondanhroi
vichio0 - 1 tamthuong262
vichio1 - 0 nhathaha
vichio1 - 0 huemy
vichio6 - 4 black
vichio9 - 1 choidep2021
vichio0 - 2 demonking
vichio4 - 0 nhinho98
vichio13 - 5 osaka
vichio1 - 0 myhangsg
vichio6 - 2 mokemoke
vichio0 - 3 leksyenjtrankg
vichio2 - 3 tayngang66
vichio2 - 0 hongnhung96
vichio1 - 0 hungtbn
vichio1 - 0 maibaonghi
vichio1 - 0 maithao
vichio1 - 1 phamvo
vichio2 - 0 vittroi
vichio0 - 1 saulybiet
vichio2 - 0 uyenmeo
vichio0 - 2 dorabase
vichio2 - 0 huanhoahong78
vichio3 - 11 robin
vichio1 - 0 blackd
vichio2 - 0 noname111
vichio3 - 5 waifu207otaku
vichio3 - 0 vovanthe
vichio1 - 0 canh123456789
vichio1 - 0 whatever1234
vichio0 - 2 sonbinnnnn
vichio2 - 0 tu8160
vichio4 - 0 matethepolice123
vichio1 - 0 minhbaoa01
vichio1 - 0 beyou123
vichio3 - 0 linhtinh97