trailangthang
  • Hạng 283
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Ngọc 1744
  • Tỉ lệ thắng 61.76%
  • Chỉ số xã hội 68
  • Chỉ số đam mê 3.47
  • Thời gian tham gia 2 tháng 9 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
trailangthang5 - 0 hbhd0395915715
trailangthang2 - 0 teemovnkg01
trailangthang2 - 3 zronice
trailangthang1 - 0 veeee0032
trailangthang0 - 1 tinhthoixotxa
trailangthang1 - 3 endlesslove
trailangthang4 - 1 vinhuyen
trailangthang0 - 1 liuhuy314
trailangthang0 - 1 tranhang07
trailangthang1 - 1 dangkyqd
trailangthang0 - 1 cobebencuaso
trailangthang0 - 2 black
trailangthang3 - 2 bimbimoishi
trailangthang1 - 1 tayngang66
trailangthang1 - 0 ghghgh
trailangthang2 - 0 buher
trailangthang3 - 4 sabo2412
trailangthang2 - 0 tumotden8
trailangthang7 - 43 phuczelo
trailangthang3 - 0 huanhoahong78
trailangthang4 - 0 playcaro20
trailangthang0 - 1 congiola
trailangthang2 - 0 ytr6gfb5r5f
trailangthang3 - 0 vittroi
trailangthang1 - 0 ngang123
trailangthang3 - 5 choinao
trailangthang1 - 0 damvantuan33
trailangthang2 - 0 choidep2021
trailangthang1 - 0 hanpas
trailangthang1 - 0 phuongkarry
trailangthang0 - 1 yingying
trailangthang4 - 1 dksdud
trailangthang0 - 4 conmuaphun
trailangthang2 - 0 tuss2009
trailangthang2 - 0 thiengon123
trailangthang4 - 3 xuanmai2307
trailangthang2 - 0 huunhu66
trailangthang9 - 1 selina441
trailangthang2 - 0 greenland
trailangthang1 - 0 huynqse160391
trailangthang1 - 1 nicholas
trailangthang6 - 3 roselove2734
trailangthang4 - 0 aaaaa
trailangthang1 - 0 nhatmai
trailangthang2 - 0 quynhty
trailangthang3 - 3 sieuquayazza
trailangthang0 - 1 lamcaro2
trailangthang3 - 2 khuengaongo
trailangthang2 - 0 tien12345
trailangthang3 - 0 hoathanh
trailangthang3 - 1 khaimou
trailangthang1 - 2 matrancaro
trailangthang4 - 1 cuacua123
trailangthang10 - 1 hoa123456za
trailangthang1 - 1 quocluu22
trailangthang1 - 0 linanna
trailangthang2 - 3 tnhan2502
trailangthang1 - 0 phuongly
trailangthang6 - 1 werfgh
trailangthang0 - 1 trungquan1602
trailangthang1 - 0 jhjyjyjyhy
trailangthang4 - 2 kiennguyen
trailangthang1 - 1 oxoxox
trailangthang3 - 4 shgdvacacsfdtc7
trailangthang5 - 1 hieunguyenhy
trailangthang0 - 1 hisupilami
trailangthang0 - 4 diemcaro04999
trailangthang2 - 0 phamvanphuong