osin2k
  • Hạng ...
  • Ngọc 717
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 62.55%
  • Chỉ số xã hội 251
  • Chỉ số đam mê 0.67
  • Thời gian tham gia 11 tháng 17 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
osin2k10 - 16 heokool
osin2k8 - 11 qindy
osin2k6 - 8 changtraivotinh035
osin2k11 - 3 nhimxu
osin2k4 - 10 nganbali
osin2k1 - 0 ttmcam98
osin2k3 - 2 binhnhi
osin2k1 - 0 dangdang
osin2k3 - 7 sabo2412
osin2k1 - 0 jojodaynetrui
osin2k2 - 0 truongiq000000
osin2k1 - 0 smilelizzie
osin2k3 - 5 ngocsonhb
osin2k4 - 9 lucatin
osin2k3 - 2 beyeupk
osin2k2 - 0 tafi004
osin2k1 - 0 tongtuan
osin2k2 - 0 anntnl11
osin2k2 - 0 kienkienkien1209
osin2k3 - 0 thuyhc
osin2k1 - 0 battoa999
osin2k1 - 1 cocvang
osin2k4 - 0 minhthiet25
osin2k2 - 0 nhatfx1012
osin2k1 - 0 shinnijin
osin2k6 - 1 yosida123
osin2k4 - 0 lmcccc
osin2k1 - 0 truongthinh08
osin2k1 - 4 tnhan2502
osin2k1 - 0 meomeotino
osin2k4 - 1 haimxnn
osin2k4 - 1 admingo
osin2k3 - 0 quyenld
osin2k2 - 4 thaonguyencafe
osin2k1 - 0 dioda
osin2k13 - 4 vinhhuong100
osin2k2 - 0 thutoan10
osin2k2 - 1 cuongxautrai
osin2k4 - 6 hdmi2000
osin2k1 - 0 caothugdgfdgd
osin2k0 - 5 duyen10
osin2k2 - 0 chonguoi95
osin2k1 - 0 thuytinhkhoc
osin2k3 - 0 muichiou
osin2k2 - 0 minle
osin2k3 - 4 khangnguyen2
osin2k4 - 6 ngchilamkhanh
osin2k1 - 0 tintindongnghia1708
osin2k7 - 0 dieuthanh
osin2k3 - 0 ngoctin
osin2k1 - 1 saphia
osin2k3 - 0 nguyensyanh123
osin2k3 - 1 hohoaianh08
osin2k5 - 1 lehoangca123
osin2k0 - 1 thythy2021
osin2k0 - 3 caroforfun99999
osin2k3 - 4 truongsinh
osin2k0 - 3 kiendz12
osin2k2 - 0 nguyenthanhchinh
osin2k1 - 0 quyenlong
osin2k4 - 35 phuongkitty
osin2k2 - 0 hunghandsome
osin2k0 - 1 kyle1st
osin2k1 - 1 dbqg000
osin2k0 - 1 nonameem
osin2k2 - 0 tla6mui
osin2k3 - 4 tieumong
osin2k0 - 1 nguyennhisoreall
osin2k1 - 0 bethukute
osin2k9 - 1 zauysd
osin2k0 - 1 belen3
osin2k1 - 0 pancancoi150
osin2k2 - 3 crisis
osin2k2 - 0 cooll123456
osin2k3 - 0 huysh
osin2k4 - 0 batbai69camau
osin2k0 - 2 vivacoffee
osin2k3 - 1 s2avkk
osin2k6 - 4 shupapolkr
osin2k0 - 5 travahuong
osin2k6 - 0 kenninnin
osin2k2 - 4 noodles
osin2k7 - 13 lunguyencong
osin2k2 - 0 buikoi15
osin2k1 - 0 hoadongtien00
osin2k2 - 1 evanst
osin2k6 - 0 hhtri1805
osin2k0 - 4 mblife2021
osin2k0 - 4 anhlatrumday
osin2k0 - 3 ngocgiau04
osin2k3 - 0 lamnguyen2012
osin2k2 - 0 dungnguyenngocthuy
osin2k1 - 0 kieucnk
osin2k3 - 3 carohcm
osin2k2 - 4 lamcaro2
osin2k0 - 1 suthatchico1
osin2k0 - 4 tapchoigomoku
osin2k4 - 2 hunghaha2008
osin2k0 - 1 cocuser
osin2k4 - 0 kiheo2