osin2k
  • Hạng 80
  • Ngọc 1,182
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 62.71%
  • Chỉ số xã hội 295
  • Chỉ số đam mê 0.27
  • Thời gian tham gia 1 năm 8 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
osin2k20 - 12 nhimxu
osin2k0 - 1 nguoingoaihanhtinh
osin2k2 - 12 beteoteosg
osin2k5 - 6 binhnhi
osin2k12 - 22 ngocsonhb
osin2k19 - 32 heokool
osin2k21 - 18 qindy
osin2k9 - 11 changtraivotinh035
osin2k7 - 2 phamquangdong
osin2k1 - 1 thanhvy95
osin2k1 - 0 thoixinloi123
osin2k0 - 3 xuantung91
osin2k3 - 1 phgdepchai
osin2k3 - 14 aikhongsotui
osin2k4 - 5 thaonguyencafe
osin2k5 - 0 acwydracolla
osin2k6 - 1 bumllebee
osin2k2 - 0 giabaord2
osin2k4 - 5 beyeupk
osin2k1 - 6 rocket290671
osin2k7 - 11 hdmi2000
osin2k1 - 2 congtrinh
osin2k1 - 3 cocvang
osin2k2 - 0 nhimnha
osin2k0 - 1 muaxuanden
osin2k5 - 0 phucvodich
osin2k1 - 0 caochuyen94
osin2k1 - 0 htngoc0310
osin2k2 - 0 thanhmcsl998877
osin2k3 - 0 nguyenduykhanh
osin2k1 - 0 wozzy
osin2k0 - 1 winxp
osin2k3 - 0 weedst
osin2k5 - 0 thanh2695zaa
osin2k4 - 0 dingdingdong
osin2k3 - 0 misatien
osin2k4 - 10 docuong
osin2k1 - 0 tinhlathe
osin2k6 - 2 hainam89hy
osin2k2 - 1 thesunn
osin2k7 - 5 a0988430222
osin2k2 - 0 zikra
osin2k3 - 0 minhpham
osin2k4 - 7 phoboialy
osin2k1 - 0 miinmiin
osin2k4 - 11 nganbali
osin2k0 - 1 siro2012
osin2k0 - 1 ellis
osin2k10 - 5 tigerzing
osin2k5 - 0 ihbfdjgi
osin2k0 - 1 greycattt
osin2k0 - 1 newnewnew
osin2k10 - 1 lanphuong0966
osin2k1 - 0 at0p1xt
osin2k2 - 1 simthuy
osin2k1 - 0 ttmcam98
osin2k1 - 0 dangdang
osin2k3 - 7 sabo2412
osin2k1 - 0 jojodaynetrui
osin2k2 - 0 truongiq000000
osin2k1 - 0 smilelizzie
osin2k4 - 9 lucatin
osin2k2 - 0 tafi004
osin2k1 - 0 tongtuan
osin2k2 - 0 anntnl11
osin2k2 - 0 kienkienkien1209
osin2k3 - 0 thuyhc
osin2k1 - 0 battoa999
osin2k4 - 0 minhthiet25
osin2k2 - 0 nhatfx1012
osin2k1 - 0 shinnijin
osin2k6 - 1 yosida123
osin2k4 - 0 lmcccc
osin2k1 - 0 truongthinh08
osin2k1 - 4 tnhan2502
osin2k1 - 0 meomeotino
osin2k4 - 1 haimxnn
osin2k4 - 1 admingo
osin2k3 - 0 quyenld
osin2k1 - 0 dioda
osin2k13 - 4 vinhhuong100
osin2k2 - 0 thutoan10
osin2k2 - 1 cuongxautrai
osin2k1 - 0 caothugdgfdgd
osin2k0 - 5 duyen10
osin2k2 - 0 chonguoi95
osin2k1 - 0 thuytinhkhoc
osin2k3 - 0 muichiou
osin2k2 - 0 minle
osin2k3 - 4 khangnguyen2
osin2k4 - 6 ngchilamkhanh
osin2k1 - 0 tintindongnghia1708
osin2k7 - 0 dieuthanh
osin2k3 - 0 ngoctin
osin2k1 - 1 saphia
osin2k3 - 0 nguyensyanh123
osin2k3 - 1 hohoaianh08
osin2k5 - 1 lehoangca123
osin2k0 - 1 thythy2021
osin2k0 - 3 caroforfun99999