ngocdinh
  • Hạng 91
  • Ngọc 1,234
  • Tỉ lệ thắng 61.34%
  • Chỉ số xã hội 269
  • Chỉ số đam mê 0.83
  • Thời gian tham gia 1 năm 8 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
ngocdinh11 - 12 vanvolang
ngocdinh21 - 15 vesau
ngocdinh14 - 21 vuongkhanh
ngocdinh21 - 19 huynhbaobao
ngocdinh3 - 27 beteoteosg
ngocdinh6 - 0 abcxyz6999ccc
ngocdinh3 - 4 cocvang
ngocdinh7 - 10 hatcatnho
ngocdinh7 - 6 phuongminh
ngocdinh20 - 24 happy123
ngocdinh0 - 2 xuantung91
ngocdinh2 - 0 hadepzaichslathuaxd
ngocdinh2 - 0 thanhnguyenbk
ngocdinh2 - 0 ngocchau2022
ngocdinh1 - 6 aikhongsotui
ngocdinh4 - 1 tungchi321hp
ngocdinh1 - 4 rocket290671
ngocdinh6 - 1 vangbacdaquy
ngocdinh4 - 0 sakurajp
ngocdinh3 - 13 hannie
ngocdinh3 - 0 tharolys
ngocdinh1 - 3 winxp
ngocdinh3 - 0 trantuhjldw
ngocdinh3 - 1 tungdeptrai
ngocdinh1 - 3 ellis
ngocdinh3 - 13 docuong
ngocdinh2 - 0 nhieutenqua123
ngocdinh5 - 2 huongjep
ngocdinh11 - 0 bumchiu
ngocdinh2 - 0 khue1980s
ngocdinh1 - 0 hoanghkmc5
ngocdinh1 - 0 manhphuctran
ngocdinh3 - 0 hangbui
ngocdinh1 - 0 monachen88
ngocdinh1 - 2 noobvip2k8
ngocdinh0 - 1 newnewnew
ngocdinh1 - 1 phuocminh
ngocdinh6 - 0 tintrungnguyen2210
ngocdinh0 - 2 vodanhxx
ngocdinh0 - 1 feedorafk
ngocdinh1 - 0 yeuoi
ngocdinh5 - 6 nganbali
ngocdinh1 - 0 ptmq23082006
ngocdinh8 - 6 lostkute1998dl
ngocdinh3 - 0 jjsbzzux
ngocdinh2 - 2 dangnhat
ngocdinh4 - 0 ngothuymai959
ngocdinh17 - 37 thaiuumm
ngocdinh1 - 0 lulipham
ngocdinh3 - 0 td221102cp
ngocdinh1 - 0 nobi5onn
ngocdinh1 - 0 truonggatg
ngocdinh1 - 0 peeperpham
ngocdinh1 - 0 dungbrocaro
ngocdinh0 - 1 hdmi2000
ngocdinh1 - 0 imnotchuong
ngocdinh3 - 6 sabo2412
ngocdinh4 - 10 hongkong1
ngocdinh2 - 4 shinnijin
ngocdinh3 - 1 hieuhomhinh
ngocdinh3 - 1 tuanpiu
ngocdinh5 - 0 khanhhhhh
ngocdinh0 - 3 anh3khia
ngocdinh1 - 0 atebitee
ngocdinh1 - 0 xoaiine
ngocdinh2 - 0 nopitun2k3
ngocdinh3 - 0 thuanthien123
ngocdinh7 - 0 adswzxcvbnm
ngocdinh1 - 0 thuynganho
ngocdinh2 - 0 hungxitrum
ngocdinh1 - 0 hungsnnptnt93
ngocdinh4 - 1 nguyenhg
ngocdinh3 - 0 baokongu
ngocdinh2 - 0 buiquoctu
ngocdinh2 - 0 reese0208
ngocdinh4 - 6 damphucanh
ngocdinh1 - 0 winlimit
ngocdinh2 - 0 at0p1xt
ngocdinh1 - 6 travahuong
ngocdinh3 - 0 hjkil57
ngocdinh3 - 0 htttt
ngocdinh1 - 1 teismokers
ngocdinh1 - 1 phuongxoan
ngocdinh1 - 0 vozanhxyz
ngocdinh0 - 1 alienware
ngocdinh0 - 1 kikokiko
ngocdinh2 - 6 phamphuhung
ngocdinh0 - 1 emiya
ngocdinh1 - 0 rapvietmua2
ngocdinh0 - 3 wibunotsimpttv2k7
ngocdinh1 - 1 maruko
ngocdinh7 - 10 maimot
ngocdinh5 - 0 playwwin
ngocdinh4 - 0 katenhikate2008
ngocdinh1 - 0 shotgun7
ngocdinh0 - 1 caroforfun99999
ngocdinh0 - 1 tonngokhong9
ngocdinh1 - 0 hoangvanhung
ngocdinh3 - 11 phuongkitty
ngocdinh0 - 2 ltb0605