ngocdinh
  • Hạng 109
  • Ngọc 1,288
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 58.55%
  • Chỉ số xã hội 193
  • Chỉ số đam mê 2.63
  • Thời gian tham gia 6 tháng 20 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
ngocdinh1 - 2 phuongminh
ngocdinh1 - 3 vuongkhanh
ngocdinh1 - 1 maruko
ngocdinh7 - 10 maimot
ngocdinh5 - 0 playwwin
ngocdinh4 - 0 katenhikate2008
ngocdinh1 - 0 shotgun7
ngocdinh1 - 1 vanvolang
ngocdinh1 - 2 huynhbaobao
ngocdinh2 - 3 happy123
ngocdinh0 - 1 caroforfun99999
ngocdinh0 - 1 tonngokhong9
ngocdinh1 - 0 hoangvanhung
ngocdinh3 - 11 phuongkitty
ngocdinh0 - 2 anh3khia
ngocdinh0 - 2 ltb0605
ngocdinh19 - 0 concek098
ngocdinh0 - 1 muaxuanden
ngocdinh1 - 0 phuongxoan
ngocdinh3 - 2 vesau
ngocdinh3 - 0 huycony
ngocdinh9 - 2 lambien011
ngocdinh3 - 0 thanhtonnguyen
ngocdinh1 - 0 tuantulen999
ngocdinh1 - 0 ditmemayadmin
ngocdinh2 - 0 vyyy266vyyyyyyy
ngocdinh3 - 0 noobpx123
ngocdinh2 - 1 itasuchi
ngocdinh1 - 0 hhbgv
ngocdinh8 - 4 kain98
ngocdinh3 - 0 suthatchico1
ngocdinh2 - 0 vangbacdaquy
ngocdinh1 - 2 ampen
ngocdinh0 - 1 hoagiay123
ngocdinh5 - 1 kimhanlong
ngocdinh3 - 0 kidznguxi1412
ngocdinh0 - 1 thuphuongle99
ngocdinh0 - 1 noodles
ngocdinh0 - 2 evanst
ngocdinh2 - 0 minhhdayy1234
ngocdinh1 - 1 anhmhg
ngocdinh1 - 0 quanleminh
ngocdinh0 - 1 thienanlk113
ngocdinh0 - 4 mmmon
ngocdinh1 - 0 hunghandsome
ngocdinh25 - 4 minhpham
ngocdinh8 - 7 veeee0032
ngocdinh7 - 1 taitienti112
ngocdinh1 - 0 linhcute
ngocdinh1 - 0 callmelac
ngocdinh2 - 0 vuonghuu163
ngocdinh0 - 1 morling
ngocdinh0 - 1 huyenthoai
ngocdinh0 - 4 chopper
ngocdinh1 - 1 zerooh
ngocdinh3 - 3 sabo2412
ngocdinh1 - 0 anhnhanh1022
ngocdinh0 - 1 hanhphucthoangqua
ngocdinh1 - 0 phuong2jjj9036
ngocdinh2 - 0 alexhuner666
ngocdinh1 - 0 thuyhc
ngocdinh0 - 2 wibunotsimpttv2k7
ngocdinh1 - 0 iamrose84
ngocdinh2 - 0 cacabigbrain
ngocdinh6 - 12 carohcm
ngocdinh1 - 7 lamcaro2
ngocdinh2 - 1 lathuy112
ngocdinh0 - 1 thuyhoa
ngocdinh8 - 11 quanglb2001
ngocdinh1 - 0 xmen117
ngocdinh2 - 0 masterdevil
ngocdinh0 - 4 travahuong
ngocdinh1 - 0 namvuhoai11a7
ngocdinh2 - 0 ductlt
ngocdinh0 - 3 yephdith
ngocdinh12 - 0 giangltn
ngocdinh5 - 0 phuongsaigon
ngocdinh2 - 0 trinhhhhhhhhhh
ngocdinh1 - 0 kiwt13
ngocdinh2 - 0 amaan
ngocdinh2 - 1 truongiiiphong
ngocdinh20 - 0 lovelyday
ngocdinh2 - 0 maianhquang84
ngocdinh1 - 0 tungdtrai
ngocdinh3 - 0 thienlongmaster
ngocdinh6 - 0 huyblue
ngocdinh3 - 0 kkanhdduy1122
ngocdinh4 - 1 redhood1234
ngocdinh3 - 0 nonamefire
ngocdinh0 - 2 hannie
ngocdinh3 - 1 phamtungson1404
ngocdinh1 - 0 congacaro2006
ngocdinh0 - 1 berwick331
ngocdinh0 - 4 nomad
ngocdinh0 - 4 akirakun
ngocdinh0 - 6 belen3
ngocdinh3 - 0 sadstories
ngocdinh2 - 0 estelle
ngocdinh3 - 0 sonmountain
ngocdinh2 - 0 murasaki