ngocdinh
  • Hạng ...
  • Ngọc 0
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 61.09%
  • Chỉ số xã hội 239
  • Chỉ số đam mê 3.43
  • Thời gian tham gia 11 tháng 17 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
ngocdinh0 - 1 feedorafk
ngocdinh1 - 0 yeuoi
ngocdinh5 - 6 nganbali
ngocdinh1 - 0 ptmq23082006
ngocdinh8 - 6 lostkute1998dl
ngocdinh3 - 0 jjsbzzux
ngocdinh6 - 5 vuongkhanh
ngocdinh2 - 2 dangnhat
ngocdinh11 - 13 happy123
ngocdinh4 - 0 ngothuymai959
ngocdinh4 - 10 huynhbaobao
ngocdinh17 - 37 thaiuumm
ngocdinh8 - 3 vesau
ngocdinh5 - 1 vangbacdaquy
ngocdinh2 - 4 phuongminh
ngocdinh1 - 0 lulipham
ngocdinh3 - 0 td221102cp
ngocdinh1 - 0 nobi5onn
ngocdinh1 - 0 truonggatg
ngocdinh3 - 7 vanvolang
ngocdinh3 - 11 hannie
ngocdinh1 - 0 peeperpham
ngocdinh1 - 0 dungbrocaro
ngocdinh0 - 1 hdmi2000
ngocdinh1 - 0 imnotchuong
ngocdinh3 - 6 sabo2412
ngocdinh4 - 10 hongkong1
ngocdinh2 - 4 shinnijin
ngocdinh3 - 1 hieuhomhinh
ngocdinh3 - 1 tuanpiu
ngocdinh5 - 0 khanhhhhh
ngocdinh0 - 3 anh3khia
ngocdinh1 - 0 atebitee
ngocdinh1 - 0 xoaiine
ngocdinh0 - 1 cocvang
ngocdinh2 - 0 nopitun2k3
ngocdinh3 - 0 thuanthien123
ngocdinh7 - 0 adswzxcvbnm
ngocdinh1 - 0 thuynganho
ngocdinh2 - 0 hungxitrum
ngocdinh1 - 0 hungsnnptnt93
ngocdinh4 - 1 nguyenhg
ngocdinh3 - 0 baokongu
ngocdinh2 - 0 buiquoctu
ngocdinh2 - 0 reese0208
ngocdinh4 - 6 damphucanh
ngocdinh1 - 0 winlimit
ngocdinh2 - 0 at0p1xt
ngocdinh1 - 6 travahuong
ngocdinh3 - 0 hjkil57
ngocdinh3 - 0 htttt
ngocdinh1 - 1 teismokers
ngocdinh1 - 1 phuongxoan
ngocdinh1 - 0 vozanhxyz
ngocdinh0 - 1 alienware
ngocdinh0 - 1 kikokiko
ngocdinh2 - 6 phamphuhung
ngocdinh0 - 1 emiya
ngocdinh1 - 0 rapvietmua2
ngocdinh0 - 3 wibunotsimpttv2k7
ngocdinh1 - 1 maruko
ngocdinh7 - 10 maimot
ngocdinh5 - 0 playwwin
ngocdinh4 - 0 katenhikate2008
ngocdinh1 - 0 shotgun7
ngocdinh0 - 1 caroforfun99999
ngocdinh0 - 1 tonngokhong9
ngocdinh1 - 0 hoangvanhung
ngocdinh3 - 11 phuongkitty
ngocdinh0 - 2 ltb0605
ngocdinh19 - 0 concek098
ngocdinh0 - 1 muaxuanden
ngocdinh3 - 0 huycony
ngocdinh9 - 2 lambien011
ngocdinh3 - 0 thanhtonnguyen
ngocdinh1 - 0 tuantulen999
ngocdinh1 - 0 ditmemayadmin
ngocdinh2 - 0 vyyy266vyyyyyyy
ngocdinh3 - 0 noobpx123
ngocdinh2 - 1 itasuchi
ngocdinh1 - 0 hhbgv
ngocdinh8 - 4 kain98
ngocdinh3 - 0 suthatchico1
ngocdinh1 - 2 ampen
ngocdinh0 - 1 hoagiay123
ngocdinh5 - 1 kimhanlong
ngocdinh3 - 0 kidznguxi1412
ngocdinh0 - 1 thuphuongle99
ngocdinh0 - 1 noodles
ngocdinh0 - 2 evanst
ngocdinh2 - 0 minhhdayy1234
ngocdinh1 - 1 anhmhg
ngocdinh1 - 0 quanleminh
ngocdinh0 - 1 thienanlk113
ngocdinh0 - 4 mmmon
ngocdinh1 - 0 hunghandsome
ngocdinh25 - 4 minhpham
ngocdinh8 - 7 veeee0032
ngocdinh7 - 1 taitienti112
ngocdinh1 - 0 linhcute