ngocdinh
  • Hạng 177
  • Cấp bậc Trung cấp
  • Ngọc 2790
  • Tỉ lệ thắng 54.95%
  • Chỉ số xã hội 91
  • Chỉ số đam mê 4.83
  • Thời gian tham gia 2 tháng 8 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
ngocdinh4 - 6 timkiem
ngocdinh2 - 0 thiengon123
ngocdinh1 - 0 pluto242
ngocdinh3 - 0 benhobeteo12345
ngocdinh2 - 0 suthatchico1
ngocdinh2 - 2 vtvtvtv2022
ngocdinh0 - 1 astrazeneca
ngocdinh0 - 1 husky0403
ngocdinh0 - 2 byeyou
ngocdinh5 - 1 khanhdubrl
ngocdinh2 - 1 manhthuan
ngocdinh1 - 0 nguyenhoangphuc6793
ngocdinh0 - 2 panadol
ngocdinh2 - 0 huyghank
ngocdinh3 - 7 carohcm
ngocdinh7 - 0 brlmt2003
ngocdinh1 - 0 lananhhhhh
ngocdinh1 - 0 superken2k4
ngocdinh7 - 0 nhinhiii1020
ngocdinh2 - 0 truongboy2110
ngocdinh1 - 4 tai1703
ngocdinh9 - 1 kim93
ngocdinh5 - 4 veeee0032
ngocdinh0 - 1 lunox
ngocdinh0 - 1 nhatmai
ngocdinh2 - 0 linhnk000
ngocdinh9 - 2 playcaro20
ngocdinh2 - 0 huynhphatdatne
ngocdinh2 - 9 yingying
ngocdinh1 - 2 devilking
ngocdinh1 - 1 choidep2021
ngocdinh1 - 0 lee16
ngocdinh0 - 3 chopper
ngocdinh2 - 0 quuentb
ngocdinh6 - 1 kimtivi
ngocdinh9 - 0 blobeo123
ngocdinh1 - 0 hxmb26
ngocdinh6 - 0 bongbongmua12
ngocdinh4 - 0 kamuchan
ngocdinh0 - 1 nkocdethuong
ngocdinh1 - 0 direcottr
ngocdinh0 - 4 waifu207otaku
ngocdinh0 - 2 hoangtuanemb
ngocdinh3 - 0 lynthfs23
ngocdinh0 - 2 robin
ngocdinh0 - 1 blackzk
ngocdinh2 - 1 taikhoan
ngocdinh1 - 1 aldkdalkjshglk
ngocdinh0 - 1 congiola
ngocdinh2 - 5 nganhuong
ngocdinh0 - 1 bemeocute
ngocdinh1 - 2 vietlong79
ngocdinh2 - 1 vantrung
ngocdinh0 - 1 aquadogkr1
ngocdinh6 - 11 phihung2021
ngocdinh0 - 1 sirqq
ngocdinh9 - 0 nhatnhat030507
ngocdinh4 - 6 kentpham
ngocdinh1 - 3 tu8160
ngocdinh12 - 4 kobitchoi2021
ngocdinh0 - 2 demonking
ngocdinh1 - 0 hetyeulinh
ngocdinh3 - 1 beyou123
ngocdinh1 - 0 xh295
ngocdinh2 - 0 minhphn22
ngocdinh9 - 3 ducatuan2020
ngocdinh1 - 0 upleiku
ngocdinh1 - 2 vesau
ngocdinh1 - 1 ampen
ngocdinh0 - 1 vuongkhanh
ngocdinh0 - 1 hannie
ngocdinh6 - 5 dangkyqd
ngocdinh1 - 0 thanhtrung
ngocdinh2 - 0 cherry21
ngocdinh0 - 1 lamcaro2
ngocdinh7 - 3 blackroses
ngocdinh1 - 0 xingchha
ngocdinh0 - 4 roimaitoiduaem
ngocdinh3 - 0 bemontv
ngocdinh6 - 9 anhkhongquantam
ngocdinh2 - 1 quanglb2001
ngocdinh1 - 0 canho
ngocdinh1 - 0 happy123
ngocdinh2 - 0 chanhhhh
ngocdinh6 - 12 pslangtu
ngocdinh2 - 1 top1carovn
ngocdinh1 - 0 suoingoc
ngocdinh0 - 1 hochitrung
ngocdinh0 - 4 uizaaaaa
ngocdinh2 - 0 tanlamvtpt96
ngocdinh2 - 5 phamphuhung