lamtruong
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 1,240
  • Cấp bậc Trung cấp
  • Tỉ lệ thắng 39.13%
  • Chỉ số xã hội 46
  • Chỉ số đam mê 6.07
  • Thời gian tham gia 3 tháng 8 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có