bongbongmua12
  • Hạng 243
  • Khiên ...
  • Ngọc 5,042
  • Cấp bậc Cao cấp
  • Tỉ lệ thắng 6.52%
  • Chỉ số xã hội 184
  • Chỉ số đam mê 1.53
  • Thời gian tham gia 3 tháng 16 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
bongbongmua121 - 1 vuamui
bongbongmua122 - 0 ankiney001
bongbongmua121 - 1 tieuholy
bongbongmua120 - 1 minhquan58
bongbongmua120 - 6 vanvolang
bongbongmua122 - 4 crystal
bongbongmua121 - 6 huyluxz
bongbongmua121 - 7 btran2912
bongbongmua120 - 7 trucmai
bongbongmua121 - 2 happy123
bongbongmua120 - 6 mrrua
bongbongmua122 - 1 denhayden
bongbongmua121 - 2 tieuyeutinh
bongbongmua122 - 5 thaonguyencafe
bongbongmua120 - 7 duyen10
bongbongmua121 - 11 sieutron
bongbongmua122 - 5 anhhong9011
bongbongmua121 - 5 vangbacdaquy
bongbongmua121 - 0 zronice
bongbongmua121 - 7 krixi
bongbongmua121 - 1 hades
bongbongmua120 - 8 phongyeu
bongbongmua121 - 4 beyeupk
bongbongmua120 - 6 nhimxu
bongbongmua120 - 7 vnnguyendung
bongbongmua120 - 12 vietnamovernight
bongbongmua120 - 6 chauky77
bongbongmua121 - 9 buonnhoem
bongbongmua120 - 5 ngocluan
bongbongmua120 - 7 suoingoc
bongbongmua121 - 1 nkocdethuong
bongbongmua120 - 1 dungnhinlai
bongbongmua121 - 0 hongphuc0997
bongbongmua121 - 4 toanluf
bongbongmua120 - 3 paradol
bongbongmua122 - 5 nmhtachi
bongbongmua122 - 4 bibi0101
bongbongmua126 - 7 tahuuson
bongbongmua120 - 3 nhipcautre21
bongbongmua120 - 1 hanhphucvotan
bongbongmua120 - 5 nguyentri10x
bongbongmua120 - 3 phameco
bongbongmua120 - 6 binhnhi
bongbongmua120 - 1 chihiro
bongbongmua122 - 1 teoteo
bongbongmua122 - 4 socnau
bongbongmua120 - 6 hoadongtien00
bongbongmua126 - 0 sieuvippro
bongbongmua121 - 0 mjetran
bongbongmua123 - 0 wedgjj
bongbongmua120 - 2 khanhlucky97
bongbongmua121 - 4 lyquoc
bongbongmua120 - 4 carohcm
bongbongmua122 - 10 nhocyeusky
bongbongmua120 - 2 ngocsonhb
bongbongmua122 - 3 qindy
bongbongmua121 - 6 ampen
bongbongmua120 - 9 phuongminh
bongbongmua120 - 3 pingpong
bongbongmua121 - 1 thuphuongle99
bongbongmua120 - 6 hoagiay123
bongbongmua120 - 1 tuongsinh
bongbongmua120 - 5 chuotbobo
bongbongmua120 - 2 heokool
bongbongmua120 - 3 osin2k
bongbongmua120 - 7 changtraivotinh035
bongbongmua122 - 3 bapcaingoc
bongbongmua120 - 3 heolovemusic
bongbongmua120 - 7 hoarung
bongbongmua121 - 0 nhathd
bongbongmua120 - 1 choicaro
bongbongmua121 - 2 onlytrust
bongbongmua120 - 3 frankho
bongbongmua121 - 1 kyhoi
bongbongmua120 - 6 ngocdinh
bongbongmua122 - 8 phungtien
bongbongmua120 - 2 dungtrieu
bongbongmua120 - 1 trannhat
bongbongmua120 - 4 nhatvy2291
bongbongmua120 - 3 dolphin
bongbongmua120 - 1 thuykieu
bongbongmua122 - 3 bangtam2312
bongbongmua121 - 4 mavuong
bongbongmua120 - 5 hamynn
bongbongmua121 - 5 hieula
bongbongmua122 - 8 ekxanh
bongbongmua120 - 1 tayphuongthatbai
bongbongmua120 - 4 nhabanbo
bongbongmua122 - 8 vitty
bongbongmua120 - 2 candy
bongbongmua120 - 3 myhangsg
bongbongmua120 - 1 launchsite
bongbongmua122 - 7 builan0209
bongbongmua120 - 5 bemuoi
bongbongmua121 - 5 hoangphuc2040
bongbongmua122 - 8 alphax
bongbongmua122 - 7 ngocanhgalaxy
bongbongmua121 - 6 loclatoi
bongbongmua120 - 4 tuoiconrong
bongbongmua120 - 4 gecko88