uefalona
  • Hạng 46
  • Cấp bậc Siêu cấp I
  • Ngọc 624
  • Tỉ lệ thắng 66.67%
  • Chỉ số xã hội 51
  • Chỉ số đam mê 10.13
  • Thời gian tham gia 23 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có