uefalona
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 6,260
  • Cấp bậc Cao cấp
  • Tỉ lệ thắng 65.38%
  • Chỉ số xã hội 52
  • Chỉ số đam mê 5.80
  • Thời gian tham gia 3 tháng 20 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có