longkingdz
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 50
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 33.33%
  • Chỉ số xã hội 6
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 3 tháng 16 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có