khangmoi
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 50
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 0.00%
  • Chỉ số xã hội 3
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 2 tháng 20 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
khangmoi0 - 2 heoway
khangmoi0 - 2 sabo2412
khangmoi0 - 1 kiennh1991