saphia
  • Hạng 160
  • Khiên ...
  • Ngọc 10,950
  • Cấp bậc Siêu cấp 1
  • Tỉ lệ thắng 56.67%
  • Chỉ số xã hội 150
  • Chỉ số đam mê 0.50
  • Thời gian tham gia 3 tháng 23 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
saphia6 - 0 manet
saphia5 - 2 loanhoang
saphia6 - 2 lemaipa
saphia1 - 0 dangtiendung
saphia2 - 0 carohcm
saphia7 - 2 nhimxu
saphia2 - 0 ngocsonhb
saphia13 - 5 waifu207otaku
saphia3 - 6 huongjep
saphia0 - 4 launchsite
saphia2 - 2 ngocanhgalaxy
saphia1 - 0 loclatoi
saphia6 - 2 serahwang
saphia2 - 2 danbienday
saphia0 - 1 kungfugirl
saphia0 - 1 dongianlaso1
saphia1 - 0 husky
saphia3 - 2 thaibinhduong
saphia0 - 1 director
saphia0 - 1 robin
saphia0 - 1 vuaphapthuatkybi
saphia0 - 1 bon2k7
saphia1 - 1 sabo2412
saphia4 - 2 nhatmai
saphia2 - 0 minhhuy1108
saphia1 - 0 lee16
saphia1 - 0 kamichan
saphia0 - 1 kxhkxh
saphia3 - 1 tenshi
saphia2 - 0 phuongkarry
saphia6 - 0 cumeo
saphia2 - 0 thinpham
saphia6 - 0 changtraivotinh035
saphia3 - 0 cuccu
saphia2 - 0 liuhuy314
saphia2 - 0 vitsenpaii
saphia2 - 2 khiconjx
saphia7 - 2 heodat91
saphia1 - 0 khoailangnuong
saphia1 - 0 ngocluan
saphia5 - 1 giodaingan
saphia6 - 0 saosaysua
saphia2 - 1 quachdozz
saphia2 - 0 hatchback
saphia5 - 1 hieula
saphia4 - 0 xuanthupro
saphia3 - 0 hoangduy357
saphia2 - 0 huemy
saphia1 - 0 manh123a
saphia2 - 1 nhathaha
saphia0 - 1 sitaile
saphia0 - 1 btp2k8
saphia5 - 2 badboy
saphia0 - 2 dorabase
saphia2 - 0 tahuy
saphia0 - 1 tuyetmuahe
saphia2 - 0 jang80
saphia2 - 1 lanthanh
saphia2 - 0 tuliphalan
saphia2 - 0 dragon
saphia2 - 0 boomx
saphia2 - 0 lucylk
saphia0 - 1 cuopbiensoh2o
saphia0 - 1 hdmi2000
saphia0 - 2 trienchill
saphia0 - 1 denhayden
saphia0 - 1 supersen
saphia2 - 0 thuyt1
saphia2 - 4 okbaby
saphia0 - 1 trong981
saphia1 - 0 caonhocodon
saphia0 - 1 phongyeu
saphia0 - 1 krixi
saphia0 - 1 yoona
saphia0 - 1 vuongkhanh
saphia2 - 0 bethuy2k3
saphia0 - 1 alphax
saphia0 - 2 thuong95
saphia0 - 1 ov2nd
saphia0 - 1 thuydung25
saphia0 - 1 lovewinter
saphia2 - 0 dannyvnn
saphia4 - 0 lucky
saphia2 - 1 flash
saphia4 - 0 playcaro20
saphia1 - 1 aiamcaro
saphia0 - 2 hoangthienxa
saphia3 - 0 onlytrust
saphia1 - 0 ngang123
saphia1 - 1 h2so4
saphia4 - 0 bangtam2312
saphia2 - 1 totoro
saphia3 - 1 phameco
saphia1 - 3 qindy
saphia0 - 1 mocmien
saphia1 - 2 nguyentri10x
saphia1 - 3 sokheng3
saphia1 - 0 tu8160
saphia2 - 1 bonam
saphia1 - 3 songgio