saphia
  • Hạng ...
  • Ngọc 137,861
  • Khiên 25
  • Tỉ lệ thắng 60.58%
  • Chỉ số xã hội 208
  • Chỉ số đam mê 0.13
  • Thời gian tham gia 1 năm 8 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
saphia6 - 2 xuanthupro
saphia1 - 2 hoangthienxa
saphia1 - 0 hoarung
saphia1 - 0 bibi0101
saphia5 - 1 nhocyeusky
saphia1 - 0 thuphuongle99
saphia1 - 1 supersen
saphia1 - 0 titus
saphia3 - 0 dragon
saphia5 - 1 myhangsg
saphia7 - 4 nhathaha
saphia1 - 0 vichio
saphia1 - 0 binhphonui
saphia2 - 1 alphax
saphia1 - 2 hoangphuc2040
saphia7 - 2 lemaipa
saphia2 - 0 thanhvan2021
saphia2 - 2 mynno
saphia2 - 0 tieuling
saphia1 - 1 hoadongtien00
saphia8 - 2 nhimxu
saphia1 - 0 beyeupk
saphia3 - 0 ngocsonhb
saphia1 - 0 binhnhi
saphia1 - 1 osin2k
saphia2 - 2 lazytomcat
saphia1 - 0 soralita
saphia1 - 0 tinatina
saphia3 - 1 tranhang07
saphia3 - 0 phuongkarry
saphia9 - 1 vientuong
saphia0 - 1 hoagiay123
saphia5 - 2 huynhbaobao
saphia1 - 0 happy123
saphia2 - 1 hihi112
saphia2 - 1 chuotmom
saphia4 - 0 hoangduy357
saphia2 - 0 meokitty
saphia2 - 0 thaonguyencafe
saphia2 - 0 thiengon123
saphia3 - 12 cuong97
saphia2 - 7 tfchicken
saphia0 - 1 thaomoc
saphia0 - 2 fluffy
saphia1 - 0 haigaming
saphia3 - 0 hoangvanhung
saphia3 - 2 trunghieu87
saphia2 - 1 paradol
saphia2 - 0 toanluf
saphia1 - 1 bapcaingoc
saphia2 - 1 duyen10
saphia5 - 0 ngocluan
saphia2 - 0 frankho
saphia1 - 6 sweetberry
saphia0 - 4 yephdith
saphia2 - 22 nguyentam2k
saphia1 - 1 carocarocaro
saphia1 - 0 njhvuughbkn
saphia2 - 1 tahuuson
saphia11 - 2 hannie
saphia0 - 4 tonngokhong9
saphia0 - 1 toigalam
saphia8 - 2 serahwang
saphia5 - 1 mainhat
saphia0 - 5 wibunotsimpttv2k7
saphia1 - 0 drop14112406
saphia3 - 0 phamanhduy
saphia1 - 0 kain98
saphia6 - 0 crystal
saphia1 - 0 fergus
saphia2 - 0 abccuti
saphia0 - 2 ginsosad
saphia3 - 0 vnhello
saphia4 - 1 lanthanh
saphia1 - 0 vozanhxyz
saphia2 - 0 sujichan
saphia0 - 3 hdmi2000
saphia4 - 2 phameco
saphia6 - 0 manet
saphia5 - 2 loanhoang
saphia1 - 0 dangtiendung
saphia2 - 0 carohcm
saphia13 - 5 waifu207otaku
saphia3 - 6 huongjep
saphia0 - 4 launchsite
saphia2 - 2 ngocanhgalaxy
saphia1 - 0 loclatoi
saphia2 - 2 danbienday
saphia0 - 1 kungfugirl
saphia0 - 1 dongianlaso1
saphia1 - 0 husky
saphia3 - 2 thaibinhduong
saphia0 - 1 director
saphia0 - 1 robin
saphia0 - 1 vuaphapthuatkybi
saphia0 - 1 bon2k7
saphia1 - 1 sabo2412
saphia4 - 2 nhatmai
saphia2 - 0 minhhuy1108
saphia1 - 0 lee16