tuongsinh
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,380
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 68.15%
  • Chỉ số xã hội 157
  • Chỉ số đam mê 1.03
  • Thời gian tham gia 1 năm 7 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
tuongsinh0 - 1 vichio
tuongsinh3 - 0 candy
tuongsinh1 - 1 dobanthangduoctoi
tuongsinh4 - 1 paduc
tuongsinh0 - 1 tralena12
tuongsinh1 - 5 sinbad
tuongsinh4 - 3 umsangd
tuongsinh2 - 0 aiquyvocuc
tuongsinh1 - 0 thinhkakalok
tuongsinh3 - 0 umsangc
tuongsinh3 - 3 boncha
tuongsinh8 - 5 thaomoc
tuongsinh2 - 1 rongar
tuongsinh5 - 0 trauj123
tuongsinh2 - 1 nomad
tuongsinh0 - 1 vtvtvt
tuongsinh4 - 1 martinchannel
tuongsinh2 - 0 gaodo
tuongsinh13 - 0 baoboll12345
tuongsinh4 - 1 peanh199812
tuongsinh0 - 2 mblife2021
tuongsinh3 - 0 hiepkhach
tuongsinh2 - 0 ankdks123
tuongsinh3 - 0 ci0mimi
tuongsinh1 - 0 nguyenduyduc
tuongsinh2 - 0 gianggg
tuongsinh1 - 3 byeyou
tuongsinh0 - 2 doubar
tuongsinh1 - 2 dangtiendung
tuongsinh1 - 1 hieveryone
tuongsinh1 - 0 motchiecdep
tuongsinh0 - 1 phuhung
tuongsinh1 - 1 waifu207otaku
tuongsinh1 - 0 carohcm
tuongsinh1 - 0 bongbongmua12
tuongsinh2 - 0 domdomjack2009
tuongsinh4 - 0 trongdat28
tuongsinh3 - 0 xemphim2022
tuongsinh1 - 0 hattb
tuongsinh2 - 3 bibomedia
tuongsinh8 - 0 chamender100
tuongsinh6 - 7 chopper
tuongsinh3 - 0 longsua
tuongsinh2 - 2 thimhuong
tuongsinh2 - 1 dungnhinlai
tuongsinh1 - 0 oripro
tuongsinh0 - 3 support
tuongsinh1 - 0 buher
tuongsinh1 - 0 ghghgh
tuongsinh3 - 0 ngoclyvan
tuongsinh1 - 1 beba888
tuongsinh2 - 0 tamxinhgai
tuongsinh2 - 0 quylinh97
tuongsinh3 - 0 phepthuatwinx
tuongsinh0 - 2 nguyentam2k
tuongsinh2 - 4 racingboy
tuongsinh1 - 2 hieuga
tuongsinh0 - 2 ngocdoanbao
tuongsinh2 - 1 hoangtuanemb
tuongsinh4 - 2 emdangicachly
tuongsinh0 - 2 launchsite
tuongsinh2 - 5 phihung2021
tuongsinh3 - 2 lanthanh
tuongsinh2 - 0 gatapchoi
tuongsinh1 - 1 ngocsonhb
tuongsinh2 - 0 osin2k
tuongsinh5 - 4 bapcaingoc
tuongsinh3 - 1 ngocluan
tuongsinh2 - 0 chuotbobo
tuongsinh2 - 0 chauky77
tuongsinh4 - 1 mailady
tuongsinh2 - 0 nguyenhonganh
tuongsinh1 - 1 thuydung25
tuongsinh3 - 2 toxuanhoang
tuongsinh4 - 2 lolovp
tuongsinh4 - 0 nguyenvikaka
tuongsinh5 - 1 cuacua123
tuongsinh2 - 2 cuacon2
tuongsinh0 - 1 cuacon
tuongsinh1 - 0 hongtham912
tuongsinh1 - 4 nhatmai
tuongsinh0 - 1 lgbvn
tuongsinh2 - 0 dietcovid
tuongsinh0 - 3 botran
tuongsinh0 - 1 covid19
tuongsinh1 - 0 hettien
tuongsinh1 - 5 dolphin
tuongsinh2 - 1 forfun
tuongsinh2 - 0 nguyensonprtc
tuongsinh0 - 2 gioheomay
tuongsinh0 - 1 totoro
tuongsinh0 - 2 husky
tuongsinh0 - 1 director
tuongsinh1 - 1 hamynn
tuongsinh2 - 0 vnnguyendung
tuongsinh5 - 3 ngocruby9x
tuongsinh2 - 0 thuykien
tuongsinh2 - 0 huyluxz
tuongsinh3 - 1 tungk3
tuongsinh2 - 1 apollo