suf3120
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 20
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 40.00%
  • Chỉ số xã hội 5
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 2 tháng 22 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
suf31202 - 4 nkocdethuong
suf31200 - 3 phamphuhung
suf31202 - 1 huongq
suf31200 - 1 minhquan58
suf31202 - 1 peishijinxian