hitlerhainao
  • Hạng ...
  • Ngọc 4,154
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 30.00%
  • Chỉ số xã hội 70
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 10 tháng 20 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
hitlerhainao2 - 2 heliosxyz
hitlerhainao0 - 1 martinchannel
hitlerhainao0 - 6 beba888
hitlerhainao0 - 2 doneforme
hitlerhainao6 - 2 hochitrung
hitlerhainao1 - 0 baniphonere
hitlerhainao1 - 2 vangbacdaquy
hitlerhainao0 - 1 minhkhai
hitlerhainao1 - 12 oxoxox
hitlerhainao0 - 1 kyhoi
hitlerhainao1 - 5 lamcaro2
hitlerhainao1 - 0 alphax
hitlerhainao1 - 1 changtraivotinh035
hitlerhainao1 - 2 vuongkhanh
hitlerhainao0 - 7 luke911
hitlerhainao1 - 0 hoaanhdao2008
hitlerhainao1 - 3 uefalona
hitlerhainao1 - 6 surewin
hitlerhainao0 - 5 cuong97
hitlerhainao6 - 8 nguyenhonganh
hitlerhainao1 - 1 jackvjpro012345
hitlerhainao1 - 1 heokool
hitlerhainao1 - 1 cuccu
hitlerhainao10 - 55 dunglun
hitlerhainao2 - 0 tanlamvtpt96
hitlerhainao1 - 1 jumbi
hitlerhainao0 - 3 duan193
hitlerhainao1 - 0 bulubulu
hitlerhainao0 - 2 hoanbn88
hitlerhainao3 - 2 nguoivohinh
hitlerhainao1 - 3 hoadongtien00
hitlerhainao0 - 1 quangmetro
hitlerhainao0 - 2 paduc
hitlerhainao8 - 11 nguyentri10x
hitlerhainao2 - 0 trunghieu87
hitlerhainao1 - 0 chiho
hitlerhainao3 - 4 chuotmom
hitlerhainao10 - 5 ngocruby9x
hitlerhainao0 - 8 tinhthoixotxa
hitlerhainao3 - 2 heoway
hitlerhainao1 - 1 sabo2412
hitlerhainao1 - 0 bapcaingoc
hitlerhainao1 - 1 canho
hitlerhainao1 - 0 tuanlongtt
hitlerhainao1 - 1 nammien
hitlerhainao0 - 4 vuaphapthuatkybi
hitlerhainao1 - 0 nhibuong
hitlerhainao1 - 3 sieutron
hitlerhainao0 - 2 tuan191992
hitlerhainao3 - 0 nhatmai
hitlerhainao2 - 1 thuykien
hitlerhainao2 - 2 dolphin
hitlerhainao0 - 3 ilovekimyen1999
hitlerhainao0 - 6 yoshida
hitlerhainao1 - 1 tranhang07
hitlerhainao4 - 10 toanluf
hitlerhainao3 - 5 vanvolang
hitlerhainao2 - 3 nhatvy2291
hitlerhainao1 - 0 gaster
hitlerhainao1 - 1 suoingoc
hitlerhainao2 - 2 cumeo
hitlerhainao1 - 1 tuongsinh
hitlerhainao2 - 1 luckystar
hitlerhainao3 - 2 ampen
hitlerhainao4 - 6 tnhan2502
hitlerhainao1 - 2 chuotbobo
hitlerhainao10 - 9 thutrang
hitlerhainao0 - 2 chauky77
hitlerhainao2 - 3 viphung
hitlerhainao1 - 0 thuong95