cachepomdua
  • Hạng ...
  • Ngọc 4,660
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 15.15%
  • Chỉ số xã hội 66
  • Chỉ số đam mê 5.87
  • Thời gian tham gia 1 năm 5 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
cachepomdua3 - 4 vuaphapthuatkybi
cachepomdua3 - 1 tinhthoixotxa
cachepomdua2 - 0 lenhhoxung
cachepomdua20 - 5 nhatmai
cachepomdua33 - 15 hochitrung
cachepomdua0 - 2 phuhung
cachepomdua3 - 3 huyyeurin
cachepomdua4 - 0 baniphonere
cachepomdua17 - 21 lamcaro2
cachepomdua1 - 6 phamphuhung
cachepomdua1 - 0 ltb0506
cachepomdua0 - 1 mina123
cachepomdua0 - 1 phameco
cachepomdua0 - 1 nhatvy2291
cachepomdua4 - 5 ngocluan
cachepomdua0 - 1 trunghieu87
cachepomdua0 - 1 trucmai
cachepomdua0 - 1 khiconjx
cachepomdua1 - 0 zoeli
cachepomdua0 - 1 jang80
cachepomdua0 - 1 ozonevietnam
cachepomdua3 - 6 saysinxongvohem
cachepomdua0 - 3 shiomi
cachepomdua0 - 1 binhnhi
cachepomdua1 - 2 dolphin
cachepomdua0 - 1 huynhbaobao
cachepomdua0 - 2 huongkute
cachepomdua0 - 1 vnnguyendung
cachepomdua6 - 4 arsenalfc96
cachepomdua1 - 5 cuong97
cachepomdua1 - 2 nhibuong
cachepomdua0 - 1 suoingoc
cachepomdua1 - 2 ampen
cachepomdua0 - 2 thanhthanh2k8
cachepomdua0 - 1 vichea2
cachepomdua0 - 2 h2so4
cachepomdua3 - 1 ginnan
cachepomdua0 - 1 tymra22
cachepomdua2 - 3 cobebencuaso
cachepomdua3 - 5 zalinh
cachepomdua0 - 8 ilovekimyen1999
cachepomdua0 - 1 sabo2412
cachepomdua0 - 3 tranphuockhanh
cachepomdua0 - 2 gacondichoi
cachepomdua5 - 6 nguyenhonganh
cachepomdua0 - 1 khachmankhien
cachepomdua5 - 2 badboy
cachepomdua0 - 2 saosaysua
cachepomdua0 - 1 chuotbobo
cachepomdua1 - 2 thutrang
cachepomdua0 - 1 vangbacdaquy
cachepomdua0 - 2 tranhang07
cachepomdua0 - 4 viphung
cachepomdua1 - 3 sunami
cachepomdua0 - 3 thuong95
cachepomdua0 - 3 nttthuy
cachepomdua5 - 9 tuanlongtt
cachepomdua4 - 9 khoailangnuong
cachepomdua1 - 7 yoshida
cachepomdua1 - 2 junfl
cachepomdua0 - 3 khanv1987
cachepomdua0 - 1 haha12345
cachepomdua0 - 2 thuykien
cachepomdua0 - 1 pingpong
cachepomdua0 - 4 nohssiwi
cachepomdua0 - 1 yoko1102