phamphuhung
  • Hạng 90
  • Khiên ...
  • Ngọc 30,962
  • Cấp bậc Siêu cấp 1
  • Tỉ lệ thắng 90.12%
  • Chỉ số xã hội 81
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 3 tháng 24 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
0
Chọn vào rương để nhận ngọc miễn phí
Lịch sử chơi cờ
phamphuhung8 - 1 beyeupk
phamphuhung2 - 0 binhnhi
phamphuhung6 - 0 thuytinhkhoc
phamphuhung1 - 0 hieuvaidai
phamphuhung2 - 0 happykid76
phamphuhung2 - 0 teoteo
phamphuhung3 - 0 jang80
phamphuhung9 - 3 yukii
phamphuhung4 - 0 vietnamovernight
phamphuhung2 - 0 sujichan
phamphuhung3 - 1 yoshida
phamphuhung4 - 0 maruko
phamphuhung7 - 1 michnhi
phamphuhung11 - 1 thaonguyencafe
phamphuhung2 - 0 kidboy
phamphuhung10 - 0 hanalov1
phamphuhung16 - 2 nhibuong
phamphuhung2 - 0 cuopbiensoh2o
phamphuhung4 - 0 frankho
phamphuhung1 - 0 muathulangquen
phamphuhung4 - 0 vnhello
phamphuhung2 - 0 heolovemusic
phamphuhung5 - 1 anhhong9011
phamphuhung23 - 6 hoangthienxa
phamphuhung22 - 5 huongq
phamphuhung4 - 0 sagocarer
phamphuhung7 - 1 ampen
phamphuhung4 - 2 ladieubong
phamphuhung6 - 0 thutrang
phamphuhung0 - 2 vuaphapthuatkybi
phamphuhung6 - 1 cachepomdua
phamphuhung2 - 0 uefalona
phamphuhung5 - 0 bangtam2312
phamphuhung5 - 2 danhtoanthua
phamphuhung10 - 1 ngocsonhb
phamphuhung3 - 3 gacondichoi
phamphuhung7 - 4 tuanlongtt
phamphuhung8 - 1 chuotbobo
phamphuhung10 - 1 cuccu
phamphuhung4 - 1 phuongkarry
phamphuhung10 - 1 mayakieu
phamphuhung2 - 0 zu2kreal
phamphuhung5 - 0 hieula
phamphuhung3 - 2 heoway
phamphuhung3 - 0 thienthan999
phamphuhung5 - 1 luckystar
phamphuhung5 - 2 ngocdinh
phamphuhung7 - 2 muvodoi
phamphuhung4 - 0 gacontapdi1
phamphuhung9 - 1 hoaanhdao2008
phamphuhung0 - 2 dorabase
phamphuhung4 - 1 xuanthupro
phamphuhung5 - 1 diemcaro04999
phamphuhung8 - 2 qindy
phamphuhung6 - 3 gatsby
phamphuhung3 - 0 toxuanhoang
phamphuhung2 - 1 nhatmai
phamphuhung0 - 2 tapsunickmoi
phamphuhung5 - 0 sieutron
phamphuhung2 - 1 trunghieu87
phamphuhung16 - 5 saosaysua
phamphuhung7 - 1 phuongxoan
phamphuhung1 - 1 babyboss
phamphuhung3 - 3 arsenalfc96
phamphuhung3 - 0 canho
phamphuhung0 - 1 alphax
phamphuhung14 - 3 nhocyeusky
phamphuhung9 - 2 kyhoi
phamphuhung7 - 3 vangbacdaquy
phamphuhung1 - 0 mapileng
phamphuhung3 - 0 suf3120
phamphuhung3 - 0 minhquan58
phamphuhung0 - 2 nguoivohinh
phamphuhung2 - 1 chichichanhchanh
phamphuhung3 - 1 sabo2412
phamphuhung4 - 1 bapcaingoc
phamphuhung1 - 0 xanhlacay
phamphuhung2 - 0 khoailangnuong
phamphuhung3 - 1 thuong95
phamphuhung4 - 3 thuykien
phamphuhung3 - 1 cpcnarin11