gacondichoi
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 1,520
  • Cấp bậc Trung cấp
  • Tỉ lệ thắng 89.80%
  • Chỉ số xã hội 49
  • Chỉ số đam mê 4.13
  • Thời gian tham gia 3 tháng 24 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có