cpcnarin11
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 630
  • Cấp bậc Trung cấp
  • Tỉ lệ thắng 77.27%
  • Chỉ số xã hội 22
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 2 tháng 24 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có