linhlucden
  • Hạng ...
  • Ngọc 870,281
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 84.73%
  • Chỉ số xã hội 275
  • Chỉ số đam mê 0.03
  • Thời gian tham gia 1 năm 8 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
linhlucden3 - 0 flash
linhlucden0 - 3 rocket290671
linhlucden1 - 1 congtrinh
linhlucden4 - 0 thuphuongle99
linhlucden4 - 3 yoshida
linhlucden4 - 0 binhphonui
linhlucden7 - 3 binhnhi
linhlucden13 - 8 hdmi2000
linhlucden15 - 6 sabo2412
linhlucden5 - 2 thiengon123
linhlucden3 - 2 toigalam
linhlucden3 - 8 thienanlk113
linhlucden3 - 2 nomad
linhlucden9 - 3 vtvtvt
linhlucden3 - 6 phongwibusimp
linhlucden7 - 3 alphax
linhlucden23 - 14 wibunotsimpttv2k7
linhlucden10 - 1 nykievu112
linhlucden11 - 2 mayakieu
linhlucden3 - 0 lvtrung
linhlucden2 - 0 lejun
linhlucden4 - 1 hoangduy357
linhlucden0 - 2 pumpkin
linhlucden5 - 0 bapcaingoc
linhlucden2 - 0 lemaipa
linhlucden6 - 0 trannhat
linhlucden4 - 0 suoingoc
linhlucden7 - 2 quachdozz
linhlucden5 - 0 luke911
linhlucden5 - 1 kyhoi
linhlucden6 - 0 vanvolang
linhlucden2 - 1 vesau
linhlucden6 - 1 h2so4
linhlucden13 - 1 phungtien
linhlucden1 - 0 dolphin
linhlucden1 - 0 toanluf
linhlucden3 - 1 huongkute
linhlucden3 - 0 tuanlongtt
linhlucden2 - 0 yumkhin
linhlucden4 - 1 tralacmi
linhlucden5 - 0 trienchill
linhlucden2 - 0 kulito
linhlucden3 - 0 nagato
linhlucden2 - 0 cuopbiensoh2o
linhlucden2 - 0 titus
linhlucden5 - 0 tieuling
linhlucden1 - 7 tomer
linhlucden8 - 3 tralena12
linhlucden3 - 0 huynhbaobao
linhlucden3 - 0 loclatoi
linhlucden1 - 0 ngannguyen
linhlucden5 - 1 pingpong
linhlucden7 - 1 anhhong9011
linhlucden6 - 2 onlytrust
linhlucden3 - 0 nhocyeusky
linhlucden4 - 0 tuoiconrong
linhlucden3 - 0 vnhello
linhlucden2 - 0 lovewinter
linhlucden3 - 0 lucky
linhlucden3 - 0 michnhi
linhlucden4 - 0 tieuholy
linhlucden3 - 0 mjetran
linhlucden3 - 0 teoteo
linhlucden5 - 1 tieuyeutinh
linhlucden70 - 15 carohcm
linhlucden7 - 1 tranhang07
linhlucden2 - 0 abcdeg
linhlucden2 - 0 thimhuong
linhlucden1 - 1 kingofflags
linhlucden5 - 0 vuamui
linhlucden2 - 0 bexinkk
linhlucden2 - 0 mrrua
linhlucden4 - 0 thythy2021
linhlucden5 - 0 hoaanhdao2008
linhlucden6 - 0 hihi112
linhlucden8 - 5 endlesslove
linhlucden15 - 1 thuong95
linhlucden2 - 0 thuydung25
linhlucden0 - 1 umsangb
linhlucden4 - 0 heodat91
linhlucden7 - 1 lanthanh
linhlucden2 - 3 huemy
linhlucden3 - 0 serahwang
linhlucden9 - 2 lolovp
linhlucden2 - 0 ov2nd
linhlucden1 - 0 ngocanhgalaxy
linhlucden3 - 0 lazytomcat
linhlucden1 - 1 nguyenquanglinh
linhlucden2 - 0 chauky77
linhlucden7 - 1 thaonguyencafe
linhlucden0 - 4 nostalgia
linhlucden1 - 0 crystal
linhlucden3 - 0 huyluxz
linhlucden1 - 0 trunghieu87
linhlucden1 - 0 chuotmom
linhlucden2 - 0 badboy
linhlucden5 - 1 myhangsg
linhlucden1 - 0 giodaingan
linhlucden1 - 0 quangdv13
linhlucden1 - 0 oml123456789