linhlucden
  • Hạng 35
  • Cấp bậc Siêu cấp 1
  • Ngọc 42552
  • Tỉ lệ thắng 68.97%
  • Chỉ số xã hội 58
  • Chỉ số đam mê 5.83
  • Thời gian tham gia 2 tháng 16 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
linhlucden11 - 2 carohcm
linhlucden10 - 1 changtraivotinh035
linhlucden16 - 5 nhatmai
linhlucden13 - 1 thuong95
linhlucden1 - 0 sauminh
linhlucden2 - 1 balong
linhlucden2 - 2 lunox
linhlucden3 - 1 dorabase
linhlucden2 - 1 yingying
linhlucden5 - 2 lolovp
linhlucden1 - 1 thachlam2011
linhlucden5 - 1 anhhong9011
linhlucden4 - 0 nuhondanhroi
linhlucden23 - 22 donghocat
linhlucden3 - 0 lanhphong
linhlucden12 - 12 chiukonoi
linhlucden1 - 5 nguyentam2k
linhlucden2 - 2 vikend
linhlucden0 - 2 doubar
linhlucden2 - 0 hieveryone
linhlucden3 - 0 khongbiettaotkgi
linhlucden4 - 7 tinhthoixotxa
linhlucden0 - 2 tamthuong262
linhlucden25 - 12 poseidon
linhlucden17 - 8 traitimbuon
linhlucden0 - 2 bikty
linhlucden5 - 5 endlesslove
linhlucden1 - 1 support
linhlucden1 - 0 tam12
linhlucden1 - 0 hshdjdhwjdj
linhlucden2 - 0 tayphuongthatbai
linhlucden1 - 0 sabo2412
linhlucden0 - 1 vesau
linhlucden1 - 0 ampen
linhlucden1 - 0 hoagiay123
linhlucden1 - 0 vangbacdaquy
linhlucden1 - 0 phuongxoan
linhlucden1 - 0 dungtrieu
linhlucden0 - 1 maruko
linhlucden1 - 0 trannhat
linhlucden1 - 0 nkocdethuong
linhlucden1 - 0 thutrang
linhlucden1 - 0 nguoivohinh
linhlucden1 - 0 canho
linhlucden0 - 1 huongkute
linhlucden1 - 0 h2so4
linhlucden14 - 0 saosaysua
linhlucden6 - 0 hamynn
linhlucden2 - 1 tranhang07
linhlucden5 - 0 thinpham
linhlucden4 - 5 cuibap00
linhlucden0 - 2 hochitrung
linhlucden7 - 1 viphung
linhlucden4 - 1 longhung
linhlucden1 - 5 vuaphapthuatkybi
linhlucden3 - 4 cuong97
linhlucden4 - 2 mayakieu
linhlucden8 - 0 phungtien