saulybiet
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 16,499
  • Cấp bậc Siêu cấp 1
  • Tỉ lệ thắng 50.00%
  • Chỉ số xã hội 30
  • Chỉ số đam mê 0.80
  • Thời gian tham gia 2 tháng 24 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có