gacontapdi1
  • Hạng ...
  • Ngọc 10,830
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 27.27%
  • Chỉ số xã hội 88
  • Chỉ số đam mê 5.67
  • Thời gian tham gia 1 năm 3 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
gacontapdi14 - 2 lasaurieng
gacontapdi131 - 26 arsenalfc96
gacontapdi115 - 1 hochitrung
gacontapdi15 - 2 lee16
gacontapdi10 - 2 fama1299
gacontapdi11 - 0 quynhnhu2k33006
gacontapdi13 - 1 huongq
gacontapdi10 - 2 trungquan1602
gacontapdi16 - 13 nhatmai
gacontapdi10 - 1 missnl
gacontapdi11 - 0 uefalona
gacontapdi15 - 4 dungnhinlai
gacontapdi13 - 0 hoadongtien00
gacontapdi10 - 1 thaibinhduong
gacontapdi12 - 0 sauminh
gacontapdi12 - 0 zippp
gacontapdi14 - 1 longhung
gacontapdi14 - 6 huyyeurin
gacontapdi10 - 1 motngaymuadong
gacontapdi10 - 1 ladieubong
gacontapdi10 - 1 btp2k8
gacontapdi10 - 1 tungk3
gacontapdi10 - 1 toanluf
gacontapdi10 - 2 thuytinhkhoc
gacontapdi10 - 1 huongkute
gacontapdi10 - 1 hieula
gacontapdi10 - 1 thuyentran98
gacontapdi10 - 1 bangtam2312
gacontapdi10 - 1 trucmai
gacontapdi10 - 1 amius
gacontapdi10 - 1 happy123
gacontapdi10 - 1 huynhbaobao
gacontapdi10 - 1 nkocdethuong
gacontapdi12 - 3 sagocarer
gacontapdi13 - 2 trungtc
gacontapdi10 - 1 paduc
gacontapdi10 - 4 phamphuhung
gacontapdi10 - 1 oxoxox
gacontapdi10 - 5 phuongminh
gacontapdi10 - 1 luke911
gacontapdi12 - 3 vuongkhanh
gacontapdi10 - 2 changtraivotinh035
gacontapdi10 - 1 hoaanhdao2008
gacontapdi11 - 3 tuoiconrong
gacontapdi10 - 1 chuotmom
gacontapdi10 - 3 botbien
gacontapdi10 - 3 cuong97
gacontapdi13 - 1 ilovekimyen1999
gacontapdi10 - 5 tinhthoixotxa
gacontapdi10 - 3 hamynn
gacontapdi10 - 1 doinhat
gacontapdi14 - 1 alphax
gacontapdi10 - 3 maruko
gacontapdi10 - 3 fujiwarasai
gacontapdi10 - 1 cuccu
gacontapdi10 - 5 nguoivohinh
gacontapdi10 - 6 ok123456
gacontapdi14 - 3 minhquan58
gacontapdi10 - 2 peishijinxian
gacontapdi10 - 3 tranhang07
gacontapdi10 - 2 mapileng
gacontapdi10 - 1 playboy
gacontapdi10 - 2 meoww
gacontapdi10 - 3 vesau
gacontapdi10 - 8 heokool
gacontapdi10 - 1 haha12345
gacontapdi10 - 2 khanhquynh2008
gacontapdi13 - 0 dunglun
gacontapdi10 - 1 beyeupk
gacontapdi10 - 2 rinbebe
gacontapdi11 - 1 thuyhoa90
gacontapdi14 - 1 ngocruby9x
gacontapdi10 - 1 lamcaro2
gacontapdi10 - 2 huanhoahong78
gacontapdi10 - 2 ngocluan
gacontapdi10 - 3 heoconhamchoi
gacontapdi11 - 0 tuantu123
gacontapdi10 - 3 quangmetro
gacontapdi16 - 4 zalinh
gacontapdi11 - 0 vuminhngoc
gacontapdi10 - 2 dungtrieu
gacontapdi10 - 3 chauky77
gacontapdi11 - 0 xuanthupro
gacontapdi12 - 1 kingcaroone
gacontapdi10 - 1 uizaaaaa
gacontapdi10 - 1 yumkhin
gacontapdi10 - 2 nohssiwi
gacontapdi11 - 0 top1carovn