tuantruong
  • Hạng ...
  • Ngọc 100
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 40.00%
  • Chỉ số xã hội 5
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 10 tháng 23 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
tuantruong2 - 3 tuantv
tuantruong2 - 0 haha12345
tuantruong0 - 1 dungthoso
tuantruong0 - 1 nohssiwi
tuantruong2 - 1 ducnt8