top1carovn
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Ngọc 0
  • Tỉ lệ thắng 28.85%
  • Chỉ số xã hội 52
  • Chỉ số đam mê 0.40
  • Thời gian tham gia 2 tháng 18 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có