ngocbotony
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 139
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 25.00%
  • Chỉ số xã hội 16
  • Chỉ số đam mê 1.57
  • Thời gian tham gia 5 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có