uizaaaaa
  • Hạng 85
  • Cấp bậc Cao cấp I
  • Ngọc 251
  • Tỉ lệ thắng 83.05%
  • Chỉ số xã hội 59
  • Chỉ số đam mê 6.97
  • Thời gian tham gia 1 tháng 1 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có