danhtoanthua
  • Hạng ...
  • Ngọc 8,260
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 20.55%
  • Chỉ số xã hội 73
  • Chỉ số đam mê 3.30
  • Thời gian tham gia 1 năm 1 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
danhtoanthua9 - 2 hochitrung
danhtoanthua1 - 3 hdmi2000
danhtoanthua2 - 0 roimaitoiduaem
danhtoanthua1 - 2 trungquan1602
danhtoanthua2 - 0 divangdaxa
danhtoanthua4 - 0 ltb0506
danhtoanthua0 - 2 support
danhtoanthua2 - 0 tinhthoixotxa
danhtoanthua12 - 11 nhatmai
danhtoanthua0 - 1 lamcaro2
danhtoanthua3 - 3 tuongsinh
danhtoanthua1 - 3 huyyeurin
danhtoanthua11 - 9 thuykien
danhtoanthua0 - 1 lazytomcat
danhtoanthua1 - 3 vichea17
danhtoanthua0 - 1 chichichanhchanh
danhtoanthua0 - 1 hannie
danhtoanthua2 - 5 phamphuhung
danhtoanthua0 - 1 botbien
danhtoanthua0 - 1 thaomoc
danhtoanthua0 - 2 ngocsonhb
danhtoanthua1 - 2 toanluf
danhtoanthua0 - 1 phuongkarry
danhtoanthua3 - 4 happy123
danhtoanthua0 - 2 nkocdethuong
danhtoanthua1 - 0 dorabase
danhtoanthua0 - 1 tuoiconrong
danhtoanthua0 - 1 gacondichoi
danhtoanthua0 - 1 dungtrieu
danhtoanthua0 - 1 jang80
danhtoanthua2 - 4 saysinxongvohem
danhtoanthua0 - 1 minhkhai
danhtoanthua2 - 0 huongq
danhtoanthua4 - 0 gomoko
danhtoanthua2 - 0 nguyenhonganh
danhtoanthua0 - 1 thanhthanh2k8
danhtoanthua4 - 5 covid19
danhtoanthua0 - 1 quangquang
danhtoanthua4 - 7 vichea
danhtoanthua0 - 1 nguyenvancu
danhtoanthua0 - 1 tapsunickmoi
danhtoanthua3 - 7 babyboss
danhtoanthua4 - 3 dunglun
danhtoanthua0 - 2 ngocruby9x
danhtoanthua4 - 2 mayakieu
danhtoanthua0 - 1 hamynn
danhtoanthua0 - 2 binhnhi
danhtoanthua2 - 0 alphax
danhtoanthua1 - 4 ilovekimyen1999
danhtoanthua0 - 2 huongkute
danhtoanthua0 - 2 pingpong
danhtoanthua0 - 1 fujiwarasai
danhtoanthua2 - 4 top1carovn
danhtoanthua0 - 1 cobebencuaso
danhtoanthua0 - 1 uizaaaaa
danhtoanthua1 - 5 nhavodich
danhtoanthua0 - 3 moublo
danhtoanthua0 - 1 fgcgfxgjf
danhtoanthua2 - 0 phungtien
danhtoanthua0 - 1 khanhquynh2008
danhtoanthua2 - 2 minhquan58
danhtoanthua0 - 1 chang
danhtoanthua0 - 2 yoshida
danhtoanthua0 - 1 fgty2002
danhtoanthua0 - 1 doinhat
danhtoanthua0 - 2 ampen
danhtoanthua0 - 1 chuotbobo
danhtoanthua0 - 2 khanhthethoi
danhtoanthua0 - 3 nhipcautre21
danhtoanthua0 - 1 kidboy
danhtoanthua0 - 2 zim01
danhtoanthua0 - 2 h2so4
danhtoanthua0 - 2 hoadongtien00