thuyhoa90
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 115
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 7.50%
  • Chỉ số xã hội 40
  • Chỉ số đam mê 0.77
  • Thời gian tham gia 5 tháng 1 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có