nhavodich
  • Hạng 66
  • Cấp bậc Cao cấp III
  • Ngọc 414
  • Tỉ lệ thắng 84.21%
  • Chỉ số xã hội 38
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 1 tháng 1 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có