huyyeurin
  • Hạng 19
  • Cấp bậc Siêu cấp VI
  • Ngọc 3058
  • Tỉ lệ thắng 78.91%
  • Chỉ số xã hội 128
  • Chỉ số đam mê 13.93
  • Thời gian tham gia 1 tháng 1 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
huyyeurin1 - 13 bikty
huyyeurin1 - 0 xuanthupro
huyyeurin10 - 7 muaxuan123
huyyeurin9 - 8 phudeptrai
huyyeurin0 - 3 trungquan1602
huyyeurin2 - 0 heodat91
huyyeurin1 - 0 candy
huyyeurin1 - 0 vithanhvan1234567890
huyyeurin1 - 0 yoshida
huyyeurin1 - 0 eketao
huyyeurin1 - 0 duongproga
huyyeurin1 - 0 titus
huyyeurin1 - 0 michnhi
huyyeurin2 - 0 kulito
huyyeurin13 - 6 hochitrung
huyyeurin2 - 2 supersen
huyyeurin1 - 0 mynno
huyyeurin1 - 0 hanhphucvotan
huyyeurin1 - 0 mjetran
huyyeurin2 - 0 nhipcautre21
huyyeurin1 - 0 hoarung
huyyeurin1 - 0 crystal
huyyeurin1 - 0 hamynn
huyyeurin5 - 2 sugar19
huyyeurin3 - 0 matrancaro
huyyeurin1 - 0 tungk3
huyyeurin2 - 0 hieula
huyyeurin1 - 0 thuyt1
huyyeurin4 - 0 heoway
huyyeurin2 - 0 luckystar
huyyeurin1 - 0 hoaanhdao2008
huyyeurin2 - 0 lejun
huyyeurin1 - 0 binhphonui
huyyeurin2 - 0 yumkhin
huyyeurin1 - 0 dorabase
huyyeurin10 - 3 heoconhamchoi
huyyeurin1 - 0 tralacmi
huyyeurin2 - 0 lemaipa
huyyeurin1 - 0 lovewinter
huyyeurin6 - 3 giotmuathu
huyyeurin2 - 0 ngocanhgalaxy
huyyeurin21 - 11 lamcaro2
huyyeurin4 - 0 sujichan
huyyeurin1 - 1 tienphat363
huyyeurin2 - 0 thimhuong
huyyeurin2 - 0 dietcovid
huyyeurin2 - 0 vuamui
huyyeurin1 - 0 flash
huyyeurin1 - 0 boomx
huyyeurin2 - 0 dragon
huyyeurin16 - 9 nhatmai
huyyeurin4 - 3 lasaurieng
huyyeurin2 - 0 keosua
huyyeurin2 - 0 trungvn
huyyeurin1 - 0 paradol
huyyeurin3 - 1 denhayden
huyyeurin1 - 0 saulybiet
huyyeurin2 - 0 teoteo
huyyeurin4 - 0 ngannguyen
huyyeurin4 - 0 lyquoc
huyyeurin2 - 0 cutibinhchau
huyyeurin2 - 0 vitsenpaii
huyyeurin1 - 2 heavy123
huyyeurin0 - 2 thinpham
huyyeurin1 - 2 nhockiv
huyyeurin2 - 0 nkocdethuong
huyyeurin1 - 2 nhatmai3
huyyeurin1 - 0 endlesslove
huyyeurin0 - 2 tieuyeutinh
huyyeurin4 - 1 choivuithoi
huyyeurin6 - 4 gacontapdi1
huyyeurin2 - 0 gahapchao
huyyeurin1 - 0 balong
huyyeurin3 - 0 huongq
huyyeurin1 - 5 uefalona
huyyeurin3 - 1 thythy2021
huyyeurin2 - 4 muvodoi
huyyeurin1 - 0 baygiothangmay
huyyeurin3 - 3 cachepomdua
huyyeurin3 - 0 truongg
huyyeurin2 - 0 trungboy
huyyeurin1 - 0 thuaroinha
huyyeurin2 - 0 tuoiconrong
huyyeurin1 - 0 kudoshinichi
huyyeurin13 - 4 tava123
huyyeurin2 - 0 caonhocodon
huyyeurin3 - 1 danhtoanthua
huyyeurin2 - 2 hoangphuc2040
huyyeurin1 - 1 lazytomcat
huyyeurin2 - 2 anhhong9011
huyyeurin5 - 0 baniphonere
huyyeurin2 - 0 thanhvan783s
huyyeurin2 - 0 sabo2412
huyyeurin1 - 0 anna99
huyyeurin2 - 0 oxoxox
huyyeurin2 - 0 top1carovn
huyyeurin0 - 2 support
huyyeurin1 - 0 hahavi2
huyyeurin2 - 0 bemoncute
huyyeurin2 - 2 vanvolang