thienanlk113
  • Hạng ...
  • Ngọc 34,831
  • Tỉ lệ thắng 83.10%
  • Chỉ số xã hội 71
  • Chỉ số đam mê 0.13
  • Thời gian tham gia 1 năm 9 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
thienanlk1132 - 1 mayakieu
thienanlk1131 - 0 thienthan999
thienanlk1135 - 2 huongjep
thienanlk1132 - 0 lexuan22
thienanlk1131 - 0 ellis
thienanlk1132 - 0 bapcaingoc
thienanlk11311 - 0 sieuga
thienanlk1131 - 0 mjetran
thienanlk1131 - 0 tralacmi
thienanlk1135 - 1 alphax
thienanlk1132 - 0 aibicgiau
thienanlk1133 - 3 toigalam
thienanlk1130 - 3 waifu207otaku
thienanlk1131 - 0 minhtoanwin
thienanlk1135 - 3 carohcm
thienanlk1133 - 0 phuongkarry
thienanlk1131 - 0 tungk3
thienanlk1134 - 0 giodaingan
thienanlk11314 - 4 lamcaro2
thienanlk1132 - 0 doubar
thienanlk1131 - 0 lamquennha
thienanlk1134 - 1 nguyennhisopoor
thienanlk1133 - 0 fcyftcugvfhgvbih
thienanlk1131 - 0 yuygkk8
thienanlk1133 - 0 luongdat0922
thienanlk1131 - 0 mykute
thienanlk1131 - 3 sabo2412
thienanlk1139 - 2 heavy123
thienanlk1131 - 0 ngocdinh
thienanlk1131 - 0 happy123
thienanlk1133 - 2 batbai5397caro
thienanlk1132 - 2 wibunotsimpttv2k7
thienanlk1131 - 0 nhibuong
thienanlk1131 - 0 thuykien
thienanlk1131 - 0 cobebencuaso
thienanlk1132 - 0 nguyennhisokill
thienanlk1131 - 0 tramha
thienanlk1132 - 0 trumgomukoday
thienanlk1136 - 0 nhimxu
thienanlk1131 - 0 vuabip
thienanlk1134 - 7 anhlatrumday
thienanlk1132 - 0 cocuser
thienanlk1138 - 3 linhlucden
thienanlk1131 - 0 khongphaicaothu
thienanlk1131 - 0 hocsinhtot
thienanlk1131 - 1 canho
thienanlk1131 - 0 cumeo
thienanlk1134 - 1 phongwibusimp
thienanlk1132 - 0 maizay
thienanlk1131 - 0 xuanthupro
thienanlk1134 - 1 chuotbobo
thienanlk1131 - 1 bikty
thienanlk1139 - 0 direcottr
thienanlk1131 - 0 sinbad
thienanlk1135 - 1 nhatmai
thienanlk1130 - 1 covid19
thienanlk1134 - 0 btp2k8
thienanlk1136 - 0 serahwang
thienanlk1131 - 0 phameco
thienanlk1132 - 0 h2so4
thienanlk1132 - 0 tienphat363
thienanlk1130 - 1 bangtam2312
thienanlk1135 - 0 diquathoigian
thienanlk1136 - 0 nhabanbo
thienanlk1131 - 0 caonhocodon
thienanlk1132 - 0 bingan
thienanlk1131 - 1 huyluxz
thienanlk1130 - 1 ngannguyen
thienanlk1132 - 1 tava1345
thienanlk1131 - 0 phongca
thienanlk1130 - 1 tuliphalan