thienanlk113
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 1,501
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 75.00%
  • Chỉ số xã hội 24
  • Chỉ số đam mê 2.10
  • Thời gian tham gia 2 tháng 29 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có