ha789
  • Hạng 597
  • Khiên ...
  • Ngọc 1,784
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 71.43%
  • Chỉ số xã hội 7
  • Chỉ số đam mê 0.87
  • Thời gian tham gia 3 tháng 20 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
ha789115 - 180 zoeli
ha7892 - 0 engrain
ha7894 - 0 thuy91
ha7897 - 4 huyenhaha
ha7890 - 1 tanlamvtpt96
ha78920 - 16 lymacsau
ha78913 - 7 nga24