caothuvn
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 10
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 18.18%
  • Chỉ số xã hội 11
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 2 tháng 28 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có