zoeli
  • Hạng ...
  • Ngọc 5,166
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 36.84%
  • Chỉ số xã hội 19
  • Chỉ số đam mê 0.83
  • Thời gian tham gia 7 tháng 2 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
zoeli180 - 115 ha789
zoeli0 - 1 jang80
zoeli1 - 0 oxoxox
zoeli4 - 1 thuy91
zoeli1 - 0 tomtep
zoeli0 - 1 thinpham
zoeli30 - 13 namcoi
zoeli1 - 5 chuotbobo
zoeli0 - 2 toanluf
zoeli0 - 1 cachepomdua
zoeli0 - 6 yoshida
zoeli1 - 9 ampen
zoeli8 - 15 nhipcautre21
zoeli5 - 5 ngocanh97
zoeli2 - 1 maimy9
zoeli0 - 2 doinhat
zoeli0 - 1 yii222
zoeli8 - 1 lymacsau
zoeli0 - 1 peishijinxian