taidt2410
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 72
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 13.89%
  • Chỉ số xã hội 36
  • Chỉ số đam mê 0.73
  • Thời gian tham gia 3 tháng 28 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có