btp2k8
  • Hạng ...
  • Cấp bậc Sơ cấp I
  • Ngọc 1
  • Tỉ lệ thắng 48.48%
  • Chỉ số xã hội 33
  • Chỉ số đam mê 1.27
  • Thời gian tham gia 1 tháng 3 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có