chiukonoi
  • Hạng ...
  • Ngọc 138,962
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 78.15%
  • Chỉ số xã hội 119
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 1 năm 8 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
chiukonoi1 - 0 vuamui
chiukonoi1 - 0 nagato
chiukonoi1 - 0 binhphonui
chiukonoi2 - 0 bangtam2312
chiukonoi1 - 0 cayruong
chiukonoi8 - 8 tinhlo
chiukonoi21 - 28 vuaphapthuatkybi
chiukonoi3 - 3 fakelov3
chiukonoi2 - 0 totoro
chiukonoi2 - 1 phongwibusimp
chiukonoi2 - 7 anhlatrumday
chiukonoi2 - 1 wibunotsimpttv2k7
chiukonoi1 - 0 balong
chiukonoi2 - 0 thuyhoa
chiukonoi6 - 21 redwolf
chiukonoi6 - 0 hoanghon23
chiukonoi23 - 9 muonmang
chiukonoi7 - 0 hanhphucthoangqua
chiukonoi0 - 1 hunterxcaro
chiukonoi1 - 1 benana
chiukonoi1 - 0 nothing2fear
chiukonoi1 - 0 luungocbich3367
chiukonoi0 - 1 thiengon123
chiukonoi2 - 0 yamasan99
chiukonoi14 - 4 hacgiay
chiukonoi1 - 7 yephdith
chiukonoi1 - 0 cahuvui
chiukonoi1 - 0 tralena12
chiukonoi8 - 1 sinbad
chiukonoi2 - 0 thhoa003
chiukonoi4 - 0 tayngang66
chiukonoi1 - 1 huongduong
chiukonoi4 - 0 vinagames
chiukonoi4 - 1 silverfang
chiukonoi1 - 0 shinhothot
chiukonoi1 - 0 sizuka
chiukonoi2 - 0 hocchoicaro
chiukonoi3 - 1 vtvtvt
chiukonoi2 - 0 titus
chiukonoi2 - 0 phuhung
chiukonoi3 - 0 khiconjx
chiukonoi1 - 0 cobebencuaso
chiukonoi2 - 0 tai1703
chiukonoi1 - 0 levantam
chiukonoi6 - 3 kairos
chiukonoi34 - 4 toloveru
chiukonoi6 - 4 biktyne
chiukonoi1 - 3 bikty
chiukonoi1 - 0 dungtrieu
chiukonoi0 - 1 trannhat
chiukonoi2 - 0 dolphin
chiukonoi6 - 3 byeyou
chiukonoi1 - 0 duyen10
chiukonoi1 - 0 hieula
chiukonoi18 - 13 carohcm
chiukonoi20 - 2 nomad
chiukonoi1 - 0 tienbede789
chiukonoi1 - 1 yangyang
chiukonoi1 - 0 tuanlongtt
chiukonoi1 - 0 tuoiconrong
chiukonoi5 - 0 nguyenchausang
chiukonoi1 - 0 vuabip
chiukonoi5 - 1 benanhkhovaysao
chiukonoi1 - 0 cuong97
chiukonoi12 - 0 rongar
chiukonoi3 - 0 gahapchao
chiukonoi5 - 0 sonyvaio99
chiukonoi6 - 4 mainhat
chiukonoi2 - 1 phamvo
chiukonoi3 - 0 kakachieu030201
chiukonoi3 - 0 ekxanh
chiukonoi4 - 0 donan
chiukonoi5 - 8 phiacuoiconduong
chiukonoi1 - 0 devilking
chiukonoi1 - 0 jasperno7
chiukonoi3 - 0 thimhuong
chiukonoi2 - 1 x0nguoidanhco0x
chiukonoi5 - 0 rimurusama1707
chiukonoi8 - 0 saosaysua
chiukonoi4 - 0 nkocdethuong
chiukonoi2 - 0 nttthuy
chiukonoi4 - 0 mavuong
chiukonoi7 - 0 marionew
chiukonoi3 - 0 buonnhoem
chiukonoi2 - 0 trucmai
chiukonoi5 - 0 heoway
chiukonoi3 - 0 nhathaha
chiukonoi0 - 1 hoangduy357
chiukonoi3 - 0 mrboo
chiukonoi1 - 0 nhabanbo
chiukonoi1 - 0 ozonevietnam
chiukonoi2 - 0 giodaingan
chiukonoi2 - 0 thaomoc
chiukonoi12 - 12 linhlucden
chiukonoi1 - 2 vikend
chiukonoi1 - 0 dungnhinlai
chiukonoi0 - 1 donghocat
chiukonoi9 - 9 ladieubong
chiukonoi2 - 0 hieuga
chiukonoi9 - 10 tinhthoixotxa