chiukonoi
  • Hạng 71
  • Khiên ...
  • Ngọc 18,739
  • Cấp bậc Siêu cấp 1
  • Tỉ lệ thắng 72.55%
  • Chỉ số xã hội 51
  • Chỉ số đam mê 2.93
  • Thời gian tham gia 2 tháng 28 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có