miunhonnhon2011
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 100
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 5.56%
  • Chỉ số xã hội 18
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 5 tháng 4 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có