tanlamvtpt96
  • Hạng ...
  • Ngọc 540
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 17.52%
  • Chỉ số xã hội 137
  • Chỉ số đam mê 6.70
  • Thời gian tham gia 1 năm 1 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
tanlamvtpt962 - 3 vientuong
tanlamvtpt965 - 6 thaomoc
tanlamvtpt962 - 2 huemy
tanlamvtpt960 - 2 nhathaha
tanlamvtpt960 - 1 builan0209
tanlamvtpt961 - 5 kidboy
tanlamvtpt961 - 2 vietnamovernight
tanlamvtpt961 - 0 gioheomay
tanlamvtpt960 - 1 huyluxz
tanlamvtpt960 - 3 crystal
tanlamvtpt963 - 6 ngocruby9x
tanlamvtpt963 - 2 khiconjx
tanlamvtpt960 - 4 heoway
tanlamvtpt960 - 4 luckystar
tanlamvtpt964 - 3 lvtrung
tanlamvtpt960 - 2 hihi112
tanlamvtpt960 - 1 hoaanhdao2008
tanlamvtpt960 - 2 balong
tanlamvtpt960 - 1 loclatoi
tanlamvtpt961 - 4 lanthanh
tanlamvtpt960 - 2 lolovp
tanlamvtpt960 - 4 serahwang
tanlamvtpt965 - 9 sujichan
tanlamvtpt960 - 2 gecko88
tanlamvtpt960 - 2 dannyvnn
tanlamvtpt960 - 2 nhabanbo
tanlamvtpt960 - 1 thanhvan2021
tanlamvtpt960 - 1 tuoiconrong
tanlamvtpt961 - 3 tralacmi
tanlamvtpt960 - 1 tuyetlan2001
tanlamvtpt961 - 2 heodat91
tanlamvtpt960 - 2 diquathoigian
tanlamvtpt960 - 2 krixi
tanlamvtpt960 - 2 tuliphalan
tanlamvtpt960 - 1 bingan
tanlamvtpt960 - 2 michnhi
tanlamvtpt960 - 1 eketao
tanlamvtpt960 - 1 aiamcaro
tanlamvtpt960 - 1 kulito
tanlamvtpt960 - 2 phuhung
tanlamvtpt961 - 0 cuopbiensoh2o
tanlamvtpt961 - 1 tieuling
tanlamvtpt960 - 3 bexinkk
tanlamvtpt960 - 2 nagato
tanlamvtpt960 - 1 ngannguyen
tanlamvtpt960 - 1 lyquoc
tanlamvtpt961 - 0 ha789
tanlamvtpt960 - 2 nguyentri10x
tanlamvtpt960 - 2 heolovemusic
tanlamvtpt960 - 2 khanhlucky97
tanlamvtpt960 - 2 hoarung
tanlamvtpt964 - 3 top1carovn
tanlamvtpt960 - 2 thesadboy1989
tanlamvtpt960 - 3 muathulangquen
tanlamvtpt963 - 1 hahavi2
tanlamvtpt960 - 2 shiomi
tanlamvtpt960 - 1 lanhphong
tanlamvtpt961 - 2 mavuong
tanlamvtpt961 - 3 heokool
tanlamvtpt960 - 4 kyhoi
tanlamvtpt963 - 5 cuccu
tanlamvtpt960 - 1 hannie
tanlamvtpt960 - 2 chuotbobo
tanlamvtpt960 - 2 cpcnarin16
tanlamvtpt9610 - 6 giodaingan
tanlamvtpt961 - 3 huynhbaobao
tanlamvtpt965 - 2 huongkute
tanlamvtpt960 - 4 thienthan999
tanlamvtpt961 - 2 tahuuson
tanlamvtpt962 - 1 thuyt1
tanlamvtpt960 - 3 trannhat
tanlamvtpt961 - 2 chauky77
tanlamvtpt962 - 3 phungtien
tanlamvtpt962 - 1 gaster
tanlamvtpt960 - 4 ok123456
tanlamvtpt964 - 2 sagocarer
tanlamvtpt960 - 2 ngocdinh
tanlamvtpt960 - 2 mikochan
tanlamvtpt960 - 3 tranhang07
tanlamvtpt960 - 2 ngocluan
tanlamvtpt960 - 4 ampen
tanlamvtpt960 - 1 ozonevietnam
tanlamvtpt962 - 4 alphax
tanlamvtpt963 - 6 binhnhi
tanlamvtpt963 - 0 paduc
tanlamvtpt960 - 1 sieutron
tanlamvtpt966 - 4 onlytrust
tanlamvtpt960 - 1 nhipcautre21
tanlamvtpt960 - 1 thuyhoa
tanlamvtpt961 - 0 muvodoi
tanlamvtpt961 - 2 vanvolang
tanlamvtpt961 - 1 thuytinhkhoc
tanlamvtpt964 - 4 yumkhin
tanlamvtpt963 - 1 oxoxox
tanlamvtpt960 - 2 nhatmai
tanlamvtpt961 - 2 jang80
tanlamvtpt961 - 3 vichea6
tanlamvtpt960 - 3 dungtrieu
tanlamvtpt960 - 4 vangbacdaquy
tanlamvtpt963 - 3 saosaysua