traitimbuon
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 110
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 80.00%
  • Chỉ số xã hội 30
  • Chỉ số đam mê 1.43
  • Thời gian tham gia 3 tháng 27 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có