bongdem12321
  • Hạng 2
  • Cấp bậc Siêu cấp I
  • Ngọc 716
  • Tỉ lệ thắng 73.08%
  • Chỉ số xã hội 26
  • Chỉ số đam mê 1.67
  • Thời gian tham gia 1 tháng 6 ngày
Giải thưởng
Rương hào hiệp
Chưa có