sagocarer
  • Hạng ...
  • Ngọc 100
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 48.79%
  • Chỉ số xã hội 207
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 1 năm 1 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
sagocarer3 - 3 cumeo
sagocarer0 - 3 loclatoi
sagocarer0 - 6 lamcaro2
sagocarer0 - 1 tanbinh2001
sagocarer1 - 0 nhochaman99
sagocarer1 - 1 cry99
sagocarer1 - 1 bongo
sagocarer2 - 2 tuongsinh
sagocarer3 - 0 eketao
sagocarer3 - 0 aiamcaro
sagocarer3 - 1 top1carovn
sagocarer0 - 5 vichea19
sagocarer0 - 1 chihiro
sagocarer1 - 1 tsuyoi
sagocarer3 - 4 lemaipa
sagocarer6 - 8 oxoxox
sagocarer3 - 0 thuong95
sagocarer3 - 3 thuydung25
sagocarer2 - 0 cayruong
sagocarer2 - 3 baniphonere
sagocarer2 - 0 buomchua
sagocarer2 - 2 sujichan
sagocarer1 - 1 michnhi
sagocarer2 - 0 boomx
sagocarer1 - 1 titus
sagocarer8 - 1 peishijinxian
sagocarer1 - 1 bexinkk
sagocarer1 - 0 mynno
sagocarer5 - 14 nhamdoanhdoanh
sagocarer4 - 2 thienloi
sagocarer0 - 1 anhhong9011
sagocarer1 - 4 son23
sagocarer2 - 2 luckystar
sagocarer1 - 2 vuaphapthuatkybi
sagocarer0 - 3 tuan191992
sagocarer2 - 0 trantronghieu123
sagocarer2 - 0 nguyenthiphuonganh
sagocarer1 - 0 khanhhuyen123
sagocarer3 - 1 uefalona
sagocarer1 - 0 dorabase
sagocarer0 - 2 gacondichoi
sagocarer5 - 6 nhatmai
sagocarer1 - 0 donhattu
sagocarer2 - 0 sabo2412
sagocarer9 - 6 serahwang
sagocarer4 - 3 jang80
sagocarer1 - 0 thuaroinha
sagocarer0 - 4 phamphuhung
sagocarer2 - 1 bibi0101
sagocarer2 - 1 pslangtu
sagocarer1 - 0 anna99
sagocarer3 - 0 hochitrung
sagocarer1 - 0 gfhghhgj123
sagocarer1 - 0 anhdoanlip
sagocarer0 - 3 arsenalfc96
sagocarer0 - 3 phuongminh
sagocarer4 - 9 vesau
sagocarer2 - 1 phuongxoan
sagocarer2 - 3 maruko
sagocarer0 - 1 kentpham
sagocarer1 - 1 duyen10
sagocarer3 - 1 vichea15
sagocarer0 - 1 huongq
sagocarer3 - 5 nkocdethuong
sagocarer1 - 0 goomi
sagocarer11 - 4 ngocsonhb
sagocarer2 - 2 viyeumaden
sagocarer1 - 2 mayakieu
sagocarer4 - 2 hannie
sagocarer1 - 0 hieula
sagocarer2 - 2 hoadongtien00
sagocarer3 - 0 amius
sagocarer1 - 2 bangtam2312
sagocarer1 - 2 happy123
sagocarer3 - 2 gacontapdi1
sagocarer1 - 0 tungdau0812
sagocarer4 - 0 thinpham
sagocarer1 - 1 leminhthai
sagocarer2 - 2 huongkute
sagocarer3 - 1 thienthan999
sagocarer0 - 2 saysinxongvohem
sagocarer5 - 3 trannhat
sagocarer2 - 4 tanlamvtpt96
sagocarer6 - 2 dungtrieu
sagocarer4 - 1 nttthuy
sagocarer0 - 1 vetthuonglong
sagocarer1 - 1 vnnguyendung
sagocarer0 - 1 hoangson0607
sagocarer1 - 0 duonglinh12
sagocarer3 - 4 chuotmom
sagocarer1 - 1 thuykien
sagocarer1 - 8 vangbacdaquy
sagocarer3 - 2 kyhoi
sagocarer4 - 5 h2so4
sagocarer2 - 3 heodat91
sagocarer4 - 2 ozonevietnam
sagocarer2 - 2 ampen
sagocarer3 - 2 toanluf
sagocarer5 - 2 ngocluan
sagocarer3 - 3 chuotbobo