vncaro
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 200
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 34.78%
  • Chỉ số xã hội 23
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 3 tháng 2 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có