minhkhai
  • Hạng 128
  • Cấp bậc Trung cấp II
  • Ngọc 147
  • Tỉ lệ thắng 85.19%
  • Chỉ số xã hội 27
  • Chỉ số đam mê 2.37
  • Thời gian tham gia 1 tháng 7 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có