player20
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 90
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 15.79%
  • Chỉ số xã hội 19
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 5 tháng 17 ngày
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
Chưa có