umbra123
  • Hạng ...
  • Khiên ...
  • Ngọc 282
  • Cấp bậc Sơ cấp
  • Tỉ lệ thắng 8.57%
  • Chỉ số xã hội 35
  • Chỉ số đam mê 0.27
  • Thời gian tham gia 4 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Rương hào hiệp
0
Chọn vào rương để nhận ngọc miễn phí