gatsby
  • Hạng ...
  • Ngọc 1,190
  • Khiên ...
  • Tỉ lệ thắng 61.36%
  • Chỉ số xã hội 88
  • Chỉ số đam mê 0.00
  • Thời gian tham gia 1 năm 3 tháng
Giải thưởng
Chưa có
Lịch sử chơi cờ
gatsby4 - 9 xuanthupro
gatsby5 - 1 ngocsonhb
gatsby10 - 6 dorabase
gatsby22 - 23 mikochan
gatsby3 - 6 phamphuhung
gatsby7 - 11 huynhbaobao
gatsby0 - 1 kingcaroone
gatsby2 - 2 tuantu123
gatsby17 - 12 suoingoc
gatsby0 - 1 ltb0506
gatsby13 - 7 yumkhin
gatsby2 - 0 luke911
gatsby4 - 2 chuotmom
gatsby1 - 6 meongoc1999
gatsby18 - 13 lvtrung
gatsby1 - 0 uizaaaaa
gatsby2 - 0 shgdvacacsfdtc7
gatsby1 - 2 nhatmai
gatsby16 - 11 huongq
gatsby1 - 0 duan193
gatsby0 - 4 hoadongtien00
gatsby3 - 4 doinhat
gatsby4 - 3 h2so4
gatsby3 - 0 ginnan
gatsby3 - 7 nohssiwi
gatsby11 - 6 viphung
gatsby6 - 3 nguoivohinh
gatsby0 - 1 diemcaro04999
gatsby1 - 3 nhavodich
gatsby1 - 0 thienha123
gatsby4 - 0 nkocdethuong
gatsby2 - 0 heokool
gatsby27 - 25 ngannguyen
gatsby6 - 1 nttthuy
gatsby5 - 1 ngocruby9x
gatsby11 - 17 badboy
gatsby12 - 11 hamynn
gatsby3 - 8 chuotbobo
gatsby6 - 2 heodat91
gatsby5 - 1 trucmai
gatsby8 - 7 hannie
gatsby12 - 7 thuong95
gatsby2 - 7 chauky77
gatsby1 - 7 arsenalfc96
gatsby9 - 19 paduc
gatsby1 - 0 botbien
gatsby10 - 5 mayakieu
gatsby6 - 4 maruko
gatsby10 - 3 changtraivotinh035
gatsby2 - 1 buonnhoem
gatsby1 - 0 nonnhuduc
gatsby3 - 0 yoshida
gatsby1 - 0 m1nhh
gatsby1 - 4 cpcnarin3
gatsby9 - 7 duyen10
gatsby6 - 4 mailady
gatsby14 - 16 vientuong
gatsby11 - 7 heoway
gatsby21 - 28 nhocyeusky
gatsby3 - 12 cpcnarin2
gatsby4 - 2 qindy
gatsby0 - 1 vodanh123
gatsby3 - 3 giodaingan
gatsby4 - 2 hellokitty
gatsby5 - 11 hanhphucvotan
gatsby1 - 0 kidboy
gatsby9 - 4 phuongkarry
gatsby1 - 0 meilin
gatsby10 - 5 pingpong
gatsby47 - 44 nhimxu
gatsby12 - 13 vnnguyendung
gatsby7 - 3 tuanlongtt
gatsby3 - 0 hiiiiiiiiii
gatsby4 - 1 baniphonere
gatsby6 - 3 phuongminh
gatsby1 - 0 meoooo
gatsby1 - 0 tutt171
gatsby1 - 1 hoamoclan
gatsby2 - 7 jang80
gatsby3 - 1 zerobay
gatsby17 - 26 tranhang07
gatsby3 - 6 cuiganhat
gatsby10 - 9 onlytrust
gatsby9 - 7 luckystar
gatsby0 - 2 huongjep
gatsby3 - 4 moon2011
gatsby2 - 16 vuaphapthuatkybi
gatsby2 - 0 gau123